P R O P A G A N D A

P R O P A G A N D A

Campanya a nivell de tot l'estat amb el  lema: Immigració és globalització

Enganxines d'altres federacions de l'MSR

Federació Catalana

 

Altres enganxines