Llorenç Vidal

 

Petita Ortografia

Mallorquina / Balear

 

3ª edició, digital, Palma de Mallorca, 2004

 

Sa "Petita Ortografia Mallorquina / Balear" d'En Llorenç Vidal va ser publicada s'any 1959 (1ª edició) i 1960 (2ª edició) en unes circumstàncies molt diferents de ses actuals, on va complir una missió molt concreta. Tenia una intenció divulgadora per a no iniciats, raó per sa qual s'evitaren es tecnicismes de sa terminologia gramatical. Ara, en aquest inici d'es sigle XXI, té una doble funció: És un testimoni de sa situació durant ses dècades d'es passats anys 50 i 60, i conté aclariments normatius -especialment per lo que fa referència a s'ús de s'article insular- que actualment alguns "normalitzadors" no tenen massa clars en transcriure toponímics o en escriure en mallorquí / balear popular.

Com a epíleg reproduim es comentari de s'erudit Jaume Lladó Ferragut, Professor de s'Institut Ramon Llull, publicat en es número XII d'es Quaderns Literaris PONENT (estiu de 1959).

Aquesta reproducció facsímil digitalisada és una reedició autorisada per s'autor.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PÀGINA PRINCIPAL:

Nova Almudaina

.

.