La millora de la salud de diferent forma

El tema que açí volem tractar, és:

Els esports no son sols per als professionals o jugador d'élit, són per a tot el món.

   Normalment, quan una persona es posa el xandall, o fa amb la intenció de de perdre greix, posar-se en forma, etc, es a dir, millorar la salut. No obstant, un factor molt important per acomplir tot açó, és la propia autoestima, la que fa que ens trobem amb imatges "distorcionades" del nostre propi cos.

    LA SALUT, és  estar sa i a més, un bon estat psicológicde cada persona i la forma de ser i comportar-se amb l'entorn d'amistat. Es a dir que la salut es l'estat de benestar físic, mental i social de cada persona.

    Hui en dia, està demostrat que aquelles persones que practiquen algún esport, tenen una millor salut que les persones sedentaries; pues el cos després d'un esforç físic, no es sols capaç de recuperar-se, si no que també augmenta el nivell i capacitat de realitzar un exercici. A més d'aquesta mena d'adaptació, amb el pas del temps, les persones que practiquen algún esport, també tenen millores a més del físic, en l'aspecte psicólogic i social (en la salut).

 

 

Enrrere   Pàgina principal