LA SALUD DAVANT DE TOT

El practicar un esport, pot ser debut a coses com la millora de la salud. Peró també, tots els que vulguen practicar un esport sels recomana un poc de mirament i que cuiden la seua propia salud.

La salud d'un mateix apart del esport, també es pot millorar mitjançant una "dieta" equilibrada i sense ser molt mejador o molt poc menjador. Per aixó açi vos mostrarem, com cuidarvos millor dedicant esta página a la salud de tot el món.

Una bona alimentació:

En general, tots els aliments, tenen unes substancies característiques d'ells, i que a més son necessaries per a la nostra alimentació i salud, auqestos son els nutrients. Els nutrients, es classifiquen, principaltment en 6 blocs i aquestos sels denomina nutrients esencials que són:

  1. Els hidrats de carboni; que es troben en aliments com el pa, llegums, pasta,cereals, verdures, frutes, hortalises i altres. La funció que aquestos nutrients tenen, és la aportació d'energia als essers.
  2. Les grasses o lípids; hi han de dues classes, Àcids grassos saturats que es troben en: carns, hous, derivats làctios; i en Àcids grassos insaturats que es troben en el: oli d'oliva o girasol, margarines vegetals. La funció basica dels lípids es,  la regulació térmica del nostre cos, font d'energia i portal algunes vitamines com A,D, E, K. A més hi ha que saber que a més de que siguen indispensables, el abús d'aquest nutrient és roin per a la salud.
  3. Les proteines; hi han en carns, hous, llet o aliments d'origen vegetal. I tenen com a funció, la creació i manteniment de teixits i també colaboren en la protecció del nostre cos.
  4. El aigua; constituix aproximadament, el 60% del masa del nostre cos, i es podria dir que és l'aliment més essencial de la alimentació humana. A més, en alguna de les variades acctivitats o esports que es prectiquen, tenen com a concequencia la perdua de molta aigua i aquesta perdua podría ser perillosa per a la salud.
  5. Les vitamines; són substancies orgàniques que nessecita el organisme per poder ejecutar algunes parts del metabolisme humà. En el cas de que algú o algun esser tinga un nivell vitaminic baix, debut a la sua funció protectora, aquest es trobaria exposat a diferents malalties.
  6. ELs minerals; aquestos, aproximadament formen un 4% de la massa del nostre cos. Interveneixen en la formació de parts òssies del nostre cos i en moviments musculars i també, la regulació del nostre cos

 

 

 

Enrrere   Pàgina principal