ACTIVIDADES DA DELEGACIN DE PONTEVEDRA

2008

Cadro resumo dos distintos tipos de cartas e escritos presentados en 2008.

RESUME CORRESPONDENCIA

Correspondencia ordinaria

Escritos Admn.

Denuncias

Notas de Prensa

Outros

TOTAL

17

75

2

3

0

97

Informe de Situacin

Na anlise de situacin do ano 2007, destacouse a situacin ambiental negativa provocada polas obras de infraestructuras civs. A situacin do 2008 reflicte esta preocupacin coa obsesin co tren de Alta Velocidade, pero incrementada co desenvolvemento de varios proxectos de estradas, esencialmente no eixo norte-sur da provincia, con varias novas autovas, chegando absurdo de incrementar de das a cinco posibilidades de conexin Pontevedra-O Porrio, creando das novas autovas paralelas N-550 e AP-9.

Outro aspecto salientable son as obras de particulares ou Sociedades realizadas baixo o apoio tcito e/ou econmico da administracin, na que se mudan usos de solo protexido ou se danan hbitats esencias para especies vulnerables segundo a lexislacin vixente, caso do LIC Braas do Xestoso ou a destruccin das charcas de reproduccin do sapio de esporns no LIC do Complexo Intermareal Umia-Ogrove, neste sugundo caso co apoio econmico dos fondos FEOGA-O.

Internamente (SGHN-Pontevedra) non se chegou a realizar o proxecto de convocar unha asemblea destinada exclusivamente organizacin da delegacin, tema que queda postposto pero non esquecido para o ano 2009.

Resumo de actividades 2008

XEIRAS NATURALISTAS

Continuaronse as xeiras naturalistas por varias zonas da Provincia e de Galicia, co doble obxectivo naturalista e recoller datos sobre o estado e flora e fauna asociada. Comunicouse va e-mail a realizacin de das xeiras anda que se fixeron mis que se informaron directamente s socios que habitualmente acuden a elas.

ESPACIOS NATURAIS

Continuouse coas denuncias polas agresins nas braas de Xestoso (LIC ES1140008). Solicitouse Consellera de Medio Rural que informase se autorizou o cambio do uso do solo realizado no LIC.

Diversos escritos e denuncias (ata sete) diante da Consellera de Medio Ambiente, Guardia Civil, Valedor do Pobo e Concello do Grove, pola destruccin de das reas de reproduccin do sapio de esporns (Pelobates cultripes). Este tema segue aberto.

INFRAESTRUTURAS

- Presentacin de sendos escritos Consellera de Ordeacin do Territorio e Ministerio de Fomento e copia do mesmos Deputado por Pontevedra, Antn Louro en calidade de Presidente da Comisin de Infraestructuras do Congreso.

OUTROS

- Envo dun escrito comn a tdolos concellos da provincia, solicitando unha serie de medidas protectoras respecto acibo (Ilex aquifolium) e xilbardeira (Ruscus aquleatus), as como propondo outras medidas para recuperacin de arborado do nadal.

- Censos de aves invernantes en base proxecto desenvolvido por Wetlands International..

- Participacin nos censos de Anfibios, Rptiles e Insectos.

- Apoio APDR a favor da mellora ambiental da ro de Pontevedra e o cambio de ubicacin de Celulosas.

- Alegacins a unha canteira de granito no corazn do Coto de Eira (Ponteareas).

- Vertido continuado de fecais na ra de Pontevedra, perto da Ponte da Barca (Poio).