Sopa de Ganso
Per Sergi De Dios

El dictador messiànic

Sopa de Ganso és una obra que tracta sobre el poder, sobre el tirà governant. Groucho Marx, que encarna el personatge de Rufus T. Firefly, és qui governa una república anomenada Freedonia d'una forma dictatorial. A l'inici del film, hi ha una reunió d'una Comissió encarregada de vetllar pel futur de Freedonia en què els membres d'aquesta demanen a una vídua molt rica, la senyora Teasdale (Margaret Dumont), que els presti diners per pal.liar la crisi econòmica en què es troba la nació. La senyora Teasdale accedeix a prestar una suma de diners a canvi que Rufus T. Firefly (Groucho Marx) sigui nomenat cap de la nació, ja que ella considera que és l'home més indicat per ser-ho. Aquesta no és l'autèntica raó per la qual ella vol que sigui cap de la nació, sinó que el proposa perquè està bojament enamorada d'ell i, com que la vídua viu al Palau de Govern, lloc on ha de viure el governant, així estarien tot el dia junts. Per tant, s'observa que aquest personatge no arriba al poder de la nació de forma legítima sinó que hi arriba d'una forma menys ortodoxa, com a imposició de la dona més influent del país. Els membres de la Comissió, inicialment, no veuen amb bons ulls la pujada al poder d'aquest home, però s'han de resignar si volen els diners per afrontar la crisi en què es troba Freedonia. La història de Firefly es podria comparar amb l'inici d'una obra shakespiriana com Enric IV , en què el rei, Enric IV, arriba a ocupar el tron d'una forma il.legítima, a base de trifulgues i accions poc ortodoxes. Aquest assoliment del poder fruit de conspiracions, de pactes i de relacions d'interés que queda palès en l'obra de Shakespeare, és també recollit en l'obra dels Marx.

Firefly també es podria comparar amb un messies, amb aquell intrús benefactor que ha de guiar a la comunitat cap a un estat millor. La població de Freedonia està en crisi i necessita un líder que els porti per bon camí i faci, així, superar aquesta mala situació. Firefly arriba al poder per fer front a les adversitats en què es troba el país i portar-lo cap a la superació d'aquestes. Seria com el Jesucrist de la societat cristiana, que ha vingut per salvar la població de la situació en què es troba. Fins i tot, quan Firefly arriba al poder és rebut pels membres de la guàrdia de Freedonia amb el fusell alçat, igual que Jesucrist va ser rebut amb rams de branques d'olivera alçats quan aquest arribà a Jerusalem. És la rebuda del salvador. Però, un cop ha agafat les regnes de l'Estat, aquest esperit salvador es transforma en tirania. Aquest intrús benefactor es converteix en un intrús destructor que malmet la comunitat. En comptes d'ajudar la població, la maltracta i la perjudica . Tot i això, el personatge encarnat per Groucho Marx esdevé popular i molt apreciat entre la població de Freedonia. Amb aquest fet, els germans Marx volien expressar el que estava passant en països com Itàlia o Alemania, en què, en aquella època, es consolidaven les dictadures. Grans dictadors com Mussolini o Hitler gaudien majoritàriament d'una gran popularitat per part de la població tot i la repressió que patien.
En aquest film, els germans Marx volien fer una dura crítica al sistema absolutista.

En el llibre de G. S. Kirk , s'esmenta la raó fonamental, proposada per Freud, sobre per què existeixen els mites en tota societat. Freud explica que els mites tracten sobre els fantasmes de l'home, sobre les preocupacions que té. A partir de la interpretació dels somnis, es pot arribar a conèixer les preocupacions de l'ésser humà sobre la vida, és a dir, tot allò que el pertorba. Els mites mostrarien i explicarien aquests fantasmes amb la intenció de donar seguretat a l'ésser humà envers la vida i el món que l'envolta.
En Sopa de Ganso, hi hauria la voluntat d'expressar allò que als germans Marx més els pertorba, que és el feixisme. Amb aquesta pel.lícula volen donar a conèixer els horrors de les dictadures. Utilitzant la seva millor arma, que és l'humor, ataquen aquesta ideologia i volen mostrar a l'espectador el mal camí que segueixen els partidaris d'aquesta.
Fins i tot, durant el rodatge del film, els tres germans es van quedar horroritzats en sentir una gravació d'un discurs polític de Hitler, fet que mostra la seva preocupació i despreci envers el model polític impulsat per aquest i molts altres dictadors.

Un altre dels fantasmes que s'inclou en el film és la guerra. La declaració de la guerra feta per Trentino arriba d'una forma absurda, Firefly dóna un cop de guant a la cara de l'ambaixador quan aquest últim arriba al jutjat on s'estava processant a Chicolini (Chico Marx) pensant-se que el venia a ridiculitzar davant dels seus súbdits quan, en realitat, Trentino venia a arreglar l'assumpte de la guerra.
Quan l'ambaixador Trentino declara la guerra de forma irrevocable, tots els diputats i membres del govern que s'havien reunit per processar a Chicolini, inclosos els quatre germans Marx , comencen a saltar, ballar i cantar. Sembla com si haguessin estat esperant durant tota la pel.lícula a que succeís aquest fet.
Per tant, s'observa que la guerra comença d'una forma ridícula i absurda per voluntat dels governants de les dues nacions que quedaran implicades en una próxima guerra. Cap habitant d'aquestes dues nacions volia anar a la guerra, només les autoritats màximes de les dues nacions.
Quan arriba el moment desitjat per tothom, l'esclat de la guerra, comencen a succeir múltiples "gags". Es tracta de ridiculitzar els conflictes bèlics. D'aquests "gags" es podrien destacar el de l'encàrreg de trinxeres i el de Firefly disparant.
En l'encàrreg de trinxeres, Firefly li diu a un membre de l'exèrcit que encarregui trinxeres ja fetes perquè així no perdran tant de temps. Fins i tot, li diu que les compri amb una mida determinada, que arribessin a cobrir fins a l'altura dels ulls dels membres de l'exèrcit, ja que així s'estalviarien els uniformes.
En l'altre "gag" destacat, Firefly agafa un fusell i comença a disparar pensant-se que fa un acte de valentia, però l'únic que està fent és disparar contra els seus propis homes.
Per tant, el missatge que ens transmeten els Marx és que tota guerra és absurda. Fins i tot, la manera com acaba és absurda. Trentino i els seus últims homes es disposen a entrar a la casa on es troba Firefly i, un a un, Pinky (Harpo Marx) els va donant un cop de bastó al cap fins que Trentino entra i es queda amb el cap atrapat en un forat que tenia la porta. Llavors els tres germans comencen a llençar-li peces de fruita al cap fins que la senyora Teasdale comença a cantar l'himne de Freedonia per haver guanyat la guerra. Els tres germans Marx deixen de llençar-li fruita a Trentino i comencen a llençar-li a la vídua rica.
Per tant, també la guerra té un final ridícul.

Aquesta història tindria un cert paral.lelisme amb l'obra de Macbeth de William Shakespeare. En Macbeth es tracta el tema de l'enfrontament entre pare i fill, entre el que és nou i el que és vell. Macbeth és el general de l'exèrcit d'Escòcia, home de confiança del rei d'aquest país, el rei Duncan. Macbeth, degut a l'ànsia per aconsguir el poder, mata, convençut per unes bruixes, al rei sense que ningú ho sàpiga. Després d'aquesta tragèdia, Macbeth és coronat rei. Per tant veiem aquesta arribada al poder d'una forma il.legítima i poc ortodoxa, de la mateixa manera que ho fa Firefly, tot i que aquest no assassina a ningú. Llavors, els enemics de Macbeth organitzen un motí i Malcom, finalment, el mata i és coronat rei. Macbeth havia pecat contra el pare, contra el rei Duncan i havia assolit el poder que no mereixia. Com que no el mereixia, tenia por a que una altra persona s'apoderés del poder fent les mateixes trifulgues que ell va fer. Firefly també té aquesta por. No vol que Trentino sedueixi a la senyora Teasdale perquè, si ho fa, perdria el poder i els diners que li proporcionava aquesta.
A més a més, al contrari que en l'obra de Shakespeare, Firefly no perd el conflicte, i continua al poder després d'aquest. Per tant hi ha en l'obra la idea de permanència. No té cap fill que guanyi al pare, no hi ha cap persona que faci justícia. La idea que hi ha en Sopa de Ganso és la no desitjada permanència del feixisme.

En aquesta obra, William Shakespeare també vol donar el missatge de que el poder corromp a la persona que hi arriba. Això no ho trobaríem en l'obra dels Marx, ja que el personatge interpretat per Groucho Marx ja arriba corromput al poder i trassllada aquesta corrupció que ja porta a tot el govern i a tot el país.

Els Marx volen alertar l'espectador de que amb un dictador com en Firefly es pot guanyar una guerra, però això no vol dir que sigui el millor per al país perquè, recordem, també va ser ell qui va portar el país cap aquest conflicte. Ens estan dient que el feixisme s'està fent fort i que si els habitants dels diferents països no fan res per aturar-lo, aquesta manera de governar dictatorialment permaneixerà.
El que els germans Marx volen mostrar en aquesta obra és el perill que té el feixisme per la població, i ho fan amb la seva millor arma, l'humor absurd i surrealista, bombardejant l'estructura de les autocràcies, manifestant que les dictadures unipersonals no només impedeixen que el país vagi endavant sinó que el que fan és dur-lo cap enrera.

PUJAR