xisco bernal
xisco bernal
home web page


bailaor

Escultura amb ferro. Bailaor
bailaor
Aquestes escultures jeuen a la serra Calderona (Serra-Camp del Túria).
A dalt al mirador de Rabalsadors/Mireia.
{Encara hi Ús viu!}

Dama de Rabalsadors-Mireia.
previous page
next page

This document maintained by ezine2001@yahoo.com.
Material Copyright © 2000 ezine2001.com