Autors que ens han visitat durant l'any 2001

2 de març Júlia Zabala
6 d'abril Begonya Mezquita
11 de maig Jordi Monteagudo
18 de maig Manuel Forcano
8 de juny Marisol González