Torrelles al 1789

Respostes del municipi de Torrelles de Llobregat a l'enquesta de Francisco de Zamora (s. XVIII)

Índex:

Al SXVIII, Torrelles era a la jurisdicció de la baronia de Cervelló: El titular d'aquesta era el Marques de la Manresana.