đHwww.oocities.org/es/treball_social/debat.htmlwww.oocities.org/es/treball_social/debat.htmldelayedxłuŐJ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙Čŕ‡„˘!OKtext/html€¨Á)°˘!˙˙˙˙b‰.HWed, 05 Mar 2003 15:16:38 GMT-Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)en, *˛uŐJ˘! TREBALL SOCIAL ..

TREBALL SOCIAL

===============

GRUP DE DEBAT DE TREBALL SOCIAL.

===============

PER ANAR A LA WEB DEL FŇRUM DE DEBAT TOCA L'OCELL:

Ets el visitant número:

Contador

Més enllŕ del reduccionisme de l'escola hi ha la duresa del carrer i del món real. Allí hi coexisteixen els usuaris que pateixen, els treballadors socials que combinem frustració i obstinació, i els burňcrates.   Aquest és el Grup de debat del Treball Social professional, perň del de debň. Estem oberts a les intervencións de totes les persones que tinguen alguna cosa a dir sobre els problemes i les polítiques socials. Pensem la utopia/necessitat de la Renda Bŕsica, ens intercanviem informació de recursos, cursos, oposicions, ofertes laborals, projectes d'ocupació, campanyes solidŕries... 

 

Ens coordinem en el lent procés d'organització sindical dels qui treballen en precari en empreses de gestió de serveis socials, en ONG, en entitats 'sense ŕnim de lucre' i confessionals.   Parlem dels nous fenňmens i dels de sempre, immigració, homeless, drogues, mediació, infŕncia... perň també de política i   cinema.   Ens expliquem tčcniques, experičncies i entrebancs, avisos i notícies.   I si ens animem encara podríem quedar per sortir a sopar. Tot hi cap perquč la nostra tasca és tan complexa com la societat que ha exclňs aquells que ens mana reinsertar.