Karjalane lehyt


Esa Anttikoski

Joensuun yliopisto

Neuvostoliiton kansallisuus- ja kielipolitiikka Tverin Karjalassa 1930-luvulla

Tverinkarjalainen kirjaimisto ja ortografia


Vuonna 1930 hyväksytyn tverinkarjalaisen aakkoston erityispiirteitä olivat mm. affrikaattojen osoittaminen kirjaimilla

sekä suhuäänteiden osoittaminen kirjaimilla

Liudennuksen merkintään käytettiin takavokaalisissa sanoissa ja eräiden sanojen lopussa pisteetöntä j:tä, esim:

Liudentumattoman konsonantin jälkeen ääntyvää takaista /i/:tä merkittiin kirjaimella

Kirjain v osoitti konsonantin lisäksi myös pitkän vokaalin tai diftongin toista jäsentä, esim:

Merkistön muotoutumiseen näyttää vaikuttaneen Neuvostoliiton turkkilaiskieliä varten luodun ns. "Uuden aakkoston" ohella myös suomalainen kirjaimisto.

Tyypillisiä oikeinkirjoitusvirheitä olivat esim.

Niiden taustalla ovat venäjässä sekä liudennusta että /j/:tä osoittavat "joteeratut" kirjaimet kirjaimet

Näistä kolmeen jälkimmäiseen sisältyvä takavokaali saatettiin karjalassa hahmottaa myös etuvokaalina.

< Takaisin


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page