Karjalane lehyt


Esa Anttikoski

Joensuun yliopisto

Neuvostoliiton kansallisuus- ja kielipolitiikka Tverin Karjalassa 1930-luvulla

Karjalaisen piirikunnan aakkosprojekti 1937


Syyskuussa 1937 julkaistussa ehdotuksessa perustaksi oli otettu kyrillinen kirjaimisto, johon oli lisätty joukko karjalan kielen äänteitä osoittavia lisämerkkejä. Etuvokaalien /a/, /ö/, /y/ ilmaisemista varten oli lisätty merkit:

Soinnillisen affrikaatan merkintää varten tarjottiin erikoismerkkiä:

Venäläisiä kirjaimia

korvasivat

Esim.

Aakkoston pohjalta laadittujen oikenkirjoitussääntöjen mukaan mukaan /j/:tä edusti etuvokaalien edessä kirjain i, kirjaimia

oli tarkoitus käyttää venäjän tapaan takavokaaleja edeltävän /j/:n ja liudennuksen merkintään.

< Takaisin


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page

1