Karjalane lehyt


Esa Anttikoski

Joensuun yliopisto

Neuvostoliiton kansallisuus- ja kielipolitiikka Tverin Karjalassa 1930-luvulla

Sanaston kehittäminen


1930-luvun alussa julkaistujen tverinkarjalaisten sanaluetteloiden sekä oppikirjoissa annettujen selitysten ja venäjännösten perusteella voidaan erottaa seuraavat sanaryhmät:

1) Vähemmän tunnetut, nähtävästi jonkinlaisiksi arkaismeiksi koetut sanat kuten

2) Uudessa merkityksessä käytetyt sanat kuten

3) Uudismuodosteet kuten

Valtaosan karjalaisista neologismeista muodostivat venäläisten mallien mukaan laaditut käännöslainat, mutta paikoitellen niiden taustalta on erotettavissa myös suomalaisia esikuvia. Esimerkkeinä voidaan mainita kielioppitermistöön kuuluneet

joilla ei ole rakenteellisia vastineita venäjässä.

Selviä ohjeita ei neologismien muodostamisesta annettu, lukuun ottamatta A.A. Beljakovin tekemää ehdotusta venäläisperäisten adjektiivien mukauttamisesta -hine -johtimen avulla. Sen tuloksena syntyivät

-sanojen kaltaiset uudismuodosteet.

< Takaisin


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page

1