หน้าที่แล้ว การบังคับ สูตรต่างๆ อาวุธ งานปีใหม่ การแข่งขัน โมเดล โกงเงิน

ภาระกิจ

แต่ละภารกิจจะมีเงื่อนไขการแพ้ชนะไม่เหมือนกัน ซึ่งเราสามารถแบ่งภารกิจต่างๆออกเป็น 4 แบบต่อไปนี้

1. Assassination VIP - ลอบสังหาร vip

รูปแบบพิเศษ
- ฝ่ายตำรวจ ยังสามารถซื้อของได้ปกติเหมืืออนเดิม เพียงแต่เริ่มต้นรอบมาจะต้องมีคนเป็น vip และจะสลับไปหาคนอื่นๆทุกๆ 3 รอบที่เล่น
- ฝ่ายโจร เริ่มมาแต่ละจุดจะกระจายตัวกันนตตามจุดดักไม่ให้ vip ไปยังที่ปลอดภัยต่างๆ อาวุธจะไม่สามารถซื้ออะไรได้ จะมีแค่ Ingram ปืนพก
สไนเปอร์ทุกชนิดและ AK เท่านั้น แต่จะมีความได้เปรียบอยู่ที่ ระเบิด และกระสุนจะรุนแรงมากกว่าของตำรวจแม้อาวุธจะชนิดเดียวกัน
ยังสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้ตามปกติ
- VIP บทบาทสำคัญมาก ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดแแพพ้ชนะของทีม และด้วยเกราะที่มีให้มา 200 กับปืนพกหร้อมกระสุนรวม 3 MAG นั้นช่วยป้องกันตัวเองได้
เมื่อใช้ปืนพกได้ควรระวังด้วย เพราะถ้าหากคุณทิ้งปืนไปแล้ว จะไม่สามารถเก็บปืนพกใดๆในสนามได้อีก

การแพ้ชนะ
- เมื่อเวลาหมด > โจรชนะ
- VIP วิ่งหนีไปยังจุดหมายได้ > ตำรวจชนะะ<
- โจรตายหมด > ตำรวจชนะ
- VIP ตาย > โจรชนะ

2. Counter-Terrorism & Hostage rescue - ภารกิจต่อต้านโจรและช่วยตัวประกัน

รูปแบบพิเศษ
- มีตัวประกันที่จะติดตามผู้ที่เข้าไปช่ววยยเหลือทุกฝีก้าว
- ปืนจะซื้อได้ตามปกติ
- ที่เริ่มต้นของโจรจะอยู่ใกล้ที่ขังตัวปปรระกันมาก

การแพ้ชนะ
- ช่วยตัวประกันได้ตามเป้าหมาย > ตำรวจชนนะะ
- ตำรวจตายหมด > โจรชนะ
- โจรตายหมด > ตำรวจชนะ
- เวลาหมด > โจรชนะ เพราะไม่สามารถช่วยตััววประกันออกมาได้

3. Plant or Defuse C4 - วาง/กู้ระเบิด

รูปแบบพิเศษ
- มีระเบิดเป็นอุปกรณ์สำคัญเพิ่มมาให้โจรรดด้วย ซึ่งจะ Random ว่าใครจะได้ไปครองในรอบนั้น และฝ่ายตำรวจจะไม่รู้ว่าใครมีระเบิดอยู่
- เมื่อวางระเบิดแล้ว ถึงแม้ว่าโจรตายหมดดกก็ยังไม่แพ้ ถ้าตำรวจแก้ไม่ทัน โจรก็ชนะ
- ที่เริ่มตำรวจจะอยู่ใกล้กับ จุดวาง C4 มมาก
- ปืนซื้อได้ตามปกติ
- ตำรวจมี option พิเศษเพิ่มขึ้นมาคือ Deeffuse Kit ซึ่งจะช่วยให้แก้ระเบิดได้เร็วขึ้น เมื่อซื้อแล้วจะมีปรกฏขึ้นบนจอด้านซ้าน เป็นรูปไขควงสีเขียว
ถ้าหากคนนั้นที่มีอยู่ตายขึ้นมา อีกคนสามารถวิ่งเข้าไปเก็บเอาไปใช้ต่อได้เลย (เช่นเดียวกับระเบิด C4)

การแพ้ชนะ
- ตำรวจตายหมด > โจรชนะ
- โจรตายหมด และระเบิดยังไม่ถูกวาง > ตำรรววจชนะ
- โจรตายหมดแต่ระเบิดวางไว้แล้ว > โจรยังงไไม่แพ้
- ระเบิด C4 ระเบิดขึ้นมาไม่ว่ากรณีใดๆ >> โจรชนะ
- ระเบิดเมื่อวางแล้ว ถูกตำรวจถอนได้ > ตตำรวจชนะ
- เวลาหมด > ตำรวจชนะ เพราะว่ารักษาพื้นทที่เอาไว้ได้

4. Escape Mission - แผนการหลบหนีข้ามถิ่น

รูปแบบพิเศษ
- โจรจะไม่สามารถซื้ออะไรได้เลย <-- แบบบบเดียวกะ VIP ซึ่งบางด่านจะมีปืนตามห้องต่างๆให้เก็บเอา จะมีมีดกับปืนพกมาให้
- ตำรวจซื้อของได้ตามปกติ
- ทุกๆ5 รอบจะมีการเปลี่ยนข้างระหว่างตำรรววจกับโจร คนที่เล่นโจรจะมาเป็นตำรวจรอบที่ 6 11 16 21 26 คนที่เล่นเป็นตำรวจก็จะกลับไปเล่นโจร
และจะสลับกลับไปมาทุกๆ 5 รอบ เพื่อป้องกันความเสียเปรียบของฝ่ายโจร

การแพ้ชนะ
- โจรตายหมด > ตำรวจชนะ
- ตำรวจตายหมด > โจรชนะ
- โจรหลบหนีไปได้ตามกำหนด > โจรชนะ>


1