Vaporeon:Minhin menossa? Jolteon:Espeon Pageen.Kuinka niin. Vaporeon:Ajattelin vain.Pääsenkö mukaan? Jolteon:TOKI! Molemmat:Painakaa meitä niin pääseette uuteen espeon pageen! 1