Univerzitet u Banja Luci

Univerzitet u Banja Luci ETF

 

F I Z I K A

za studente elektrotehnike (II grupa)

 

pitanja saljite na adresu: ZoranRajilic@netscape.net

 

 

Nastava Ocjenjivanje Program Literatura Linkovi

 

 

Nastava

 

Ocjenjivanje

OSVOJEN BROJ

POENA

OCJENA

OCJENA

(ECTS)

0-50

nije polozio, 5

F

51-60

dovoljan, 6

E

61-70

dobar, 7

D

71-80

vrlo dobar, 8

C

81-90

odlican, 9

B

91-100

odlican-izuzetan, 10

A

 

Student dobija bodove

1.     za pohadjanje nastave (0-5)

2.     na testovima (0-40), zadaci (0-20), ispredavano (0-20)

3.     na kolokvijima (eksperimentalne vjezbe) (0-10)

4.     za seminare (eksperimentalne vjezbe - izvjestaji, zadace zadaci) (0-15)

5.     na zavrsnom ispitu (0-30), zadaci (0-15), ispredavano (0-15)

Testovi: pocetak oktobra 2008. godine, pocetak novembra, kraj novembra, sredina decembra (0-5 bodova na svakom testu).

Zavrsni ispit: januar 2009. godine (0-15 bodova na pismenom dijelu i 0-15 bodova na usmenom dijelu). Ispit se mora prijaviti 7 dana ranije.

Popravni ispit: januar 2009. godine.

 

Usmeni ispit: 16. jun 2009. godine
u 14.00 casova,
30. jun 2009. godine
u 14.00 casova

 

 

Obavezno donijeti indeks! Prijavite pismeni dio ispita!

 

pogledajte >>>>>>>>>>>>>>>>> Tabela

 

 

 

na pocetak

Program

 

1. Mehanika

Brzina i ubrzanje, Pravolinijsko kretanje, Krivolinijsko kretanje, Kosi hitac, Kruzno kretanje, Galilejeve transformacije, Njutnovi zakoni, Inercijalne sile, Sile trenja, Elasticne sile, Sile kod krivolinijskog kretanja, Centar mase sistema materijalnih tacaka, Mehanicki rad, Snaga, Kineticka energija, Potencijalna energija, Zakon odrzanja kolicine kretanja, Zakon odrzanja energije, Sudar dva tijela, Lorencove transformacije koordinata, Transformacije brzina, Kontrakcija duzine, Dilatacija vremena, Elementi relativisticke dinamike, Moment sile, Moment inercije, Teorema o paralelnim osama, Moment kolicine kretanja, Rad i snaga kod rotacionog kretanja, Kineticka energija kod rotacionog kretanja, Zakon gravitacije, Gravitaciono polje, Gravitaciona potencijalna energija, Harmonijske oscilacije, Energija harmonijskog oscilatora, Matematicko klatno, Fizicko klatno, Prigusene oscilacije, Prinudne oscilacije, Kretanje talasa kroz elasticnu sredinu, Talasna jednacina, Brzina prostiranja talasa, Energija mehanickog talasa, Interferencija, Prelamanje i refleksija talasa, Stojeci talas, Grupna i fazna brzina talasa, Zvuk, Doplerov efekat, Pritisak, Arhimedov zakon, Jednacina kontinuiteta, Bernulijeva jednacina, Venturijeva cijev, Unutrasnje trenje, Otpor sredine [Z. Ljuboje, Fizika]

 

2. Termodinamika

Sirenje cvrstih tijela pri zagrijavanju, Sirenje gasova pri zagrijavanju, Jednacina gasnog stanja, Kineticka teorija gasova, Maksvelova raspodjela, Kolicina toplote, Rad pri sirenju gasova, Prvi princip termodinamike, Povratni i nepovratni procesi, Drugi princip termodinamike, Karnoov kruzni proces [Pavlovic, Nikolic, Stanojevic, Fizika]

 

3. Optika

Odbijanje i prelamanje svjetlosti, Prelamanje kroz planparalelnu plocu, Totalna refleksija, Disperzija svjetlosti, Fermaov princip, Fotometrijske velicine, Osnovne pretpostavke geometrijske optike, Jednacina ogledala, Sociva, Nedostaci sociva, Mikroskop, Interferencija svjetlosti, Difrakcija svjetlosti, Polarizacija svjetlosti [Janjic, Bikit, Cindro, Opsti kurs fizike, II deo]

 

4. Osnove kvantne mehanike

Kvantna svojstva elektromagnetnog zracenja, Fotoelektricni efekat, Borov model atoma, Hipoteza de Brolja, Principi kvantne mehanike, Postulati kvantne mehanike, Sredingerova jednacina za stacionarna stanja, Prolaz cestice kroz potencijalnu barijeru, Kvantni generatori [Janjic, Bikit, Cindro, Opsti kurs fizike, II deo]

 

Laboratorijske vjezbe

 

        Odredjivanje ubrzanja zemljine teze pomocu matematickog klatna

        Odredjivanje torzione konstante i modula torzije materijala u obliku zice statickim metodom

        Odredjivanje koeficijenta povrsinskog napona tecnosti pomocu jedne kapilarne cijevi

        Odredjivanje koeficijenta viskoznosti tecnosti Stoksovom metodom

        Odredjivanje brzine zvuka u vazduhu pomocu Kvinkove cijevi

        Odredjivanje specificne toplote cvrstih tijela metodom mjesanja

        Provjera Gej-Lisakovog zakona i jednacine gasnog stanja

        Odredjivanje ziznih daljina sociva direktnom i Beselovom metodom

        Odredjivanje koncentracije vodenog rastvora secera pomocu polarimetra

        Provjeravanje karakteristika laserske svjetlosti

na pocetak

Literatura

 

Z. Ljuboje, Fizika, ETF, Srpsko Sarajevo, 2003.

B. Pavlovic, N. Nikolic i D. Stanojevic, Fizika, Naucna knjiga, Beograd, 1993.

J. Janjic, I. Bikit i N. Cindro, Opsti kurs fizike, Naucna knjiga, Beograd, 1990.

K. Nikolic, P. Marinkovic i J. Cvetic, Fizika (zbirka zadataka), DN Centar, Beograd, 2001.

I. Tomljenovic, Laboratorijske vjezbe iz fizike, ETF, Banja Luka, 2000.

na pocetak

 

 

Linkovi

 

Physics Web, http://physicsweb.org

 

Wikipedia, http://sr.wikipedia.org/wiki/fizika

 

American Physical Society, http://www.aps.org

 

European Research Headlines, http://ec.europa.eu/research/headlines

 

IEEE, http://www.ieee.org

 

News, http://newton.ex.ac.uk/aip

 

Fizmatkniga, http://www.fizmatkniga.ru

 

UFN, http://ufn.ioc.ac.ru

 

Nature, http://www.nature.com

 

Nauka i razvoj, http://rnd.cnews.ru

 

Maple Application Center, http://www.mapleapps.com

 

Mathematica, http://www.wolfram.com

 

Nanotechnology, http://nanotechweb.org

 

Quantum Computation, http://www.qubit.org

 

Scitopia, http://scitopia.org

 

Stipendije i studijski boravci, http://www.mvp.gov.ba

 

Scirus, http://www.scirus.com

 

Svjetski univerzitetski servis, http://www.sus.ba

 

 

Preporucljivo je koristiti mnoge izvore (knjige, clanci, Web sajtovi, ljudi koji nesto znaju) i

razmisljati svojom glavom.

 

Z. Rajilic

Sajt je postavljen u novembru 2004. godine.

Broj posjeta je do 65 dnevno.

na pocetak