EL

 

 

COMPORTAMENT DEL GAT.

 

                                                            

            

 

 

 

1.ELS  SENTITS  DELS  GATS.                                

 

1.1.   La  vista:  un  ull  sensible  al  moviment.

1.2.   L´oïda.

1.3.   L´olfacte.

    1.3.1.   Glàndules  productores  d´olors   i  secrecions.

    1.3.2.   Olors  atraients  i   olors   repel. lents.

1.4.   El  gust.

1.5.   El  tacte.

    1.5.1.   La importància  dels  coixinets  de  les  potes  i   de  les  vibrises.

    1.5.2.   Zones  sensibles  del  cos.

1.6.   L´orientació  del  gat.

    1.6.1.   Orientació  a  distàncies  curtes.

    1.6.2.   Orientació  a  distàncies  llargues.

1.7.   L´equilibri.

    1.7.1.   La importància  de  les  urpes, coixinets  i  cua.

    1.7.2.   La  cura  de  les  urpes.

    1.7.3.   El  salt  del  gat.

    1.7.4.   La  destresa  del  gat.

 

2.  LA HIGIENE   DEL   GAT.

 

2.1.   La  pell  i  el  pel  del  gat.

    2.1.1.   Tipus  de  pel.

    2.1.2.   La  cura  del  pel.

            2.1.2.1.   L´empolainament.

                        2.1.2.1.1.   L´assistència  humana.

                        2.1.2.1.2.   L´aprenentatge  d´empolainament.

   2.1.3.   La  muda.

2.2.   El  llit  del  gat.

   2.2.1.   Tipus  de  llit.

 

3.   EL  COMPORTAMENT  SOCIAL  DEL  GAT.

 

3.1.   L´efecte de la castració  en  el  comportament   social.

3.2.   El  gat  solitari.

     3.2.1.   Efectes  de  la  soledat.

     3.2.2.   La independència.

     3.2.3.   El  gat  perdut.

     3.2.4.   El  gat  abandonat.

3.3.   La  problemàtica  del  segon  gat.

3.4.   L´amistat  entre  gats.

     3.4.1.   El  gat  gelós .

     3.4.2.   El  gat  frustrat.

3.5.   Les  gates  " llevadores".

3.6.   Les reunions  nocturnes  entre  gats.

3.7.   El  gat  en  família.                                           

3.7.   El  "passeig"  del  gat.                                                          

     3.7.1.   Les  recompenses  i  els  càstigs.

       3.7.1.1.   Tipus  i  efectivitat.

3.8.   La  relació  amb  els  gossos.

3.9.   La  relació  amb  els  altres  animals.

3.10.   La  relació  dels  gats  amb  els  nens.

       3.10.1.  Interacció  nen-gat.

       3.10.2.  Habituació  al  nen.

       3.10.3.  La  teràpia  del  gat.

3.11.   El  gat  en  llibertat.

 

4.     LA  COMUNICACIÓ  GAT- HOME.

 

4.1.   El  ronc  del  gat.

     4.1.1.   La  producció  del  ronc.

4.2.   El  so  com  expressió.

     4.2.1.   Les  "veus"   del  gat.

4.3.   La importància  de  l´expressió  postural  de  les  orelles,  vibrises,  llom, cua  i  potes.

 

5.    EL  COMPORTAMENT  JERÀRQUIC.

 

5.1.   Establiment   de  la  jerarquia.

5.2.   El  mascle  dominant.

5.3.   El  comportament  del  subordinat.

 

6.   EL COMPORTAMENT  AGRESSIU  DEL  GAT.

 

6.1.   Les  "armes" del  gat.

6.2.   El  reflex  de  l´autodefensa

6.3.   La  presumpta  "crueltat"  del  gat.

6.4.   Les  baralles  de  gats.

 

7.   COMPORTAMENT TERRITORIAL

 

7.1.   El   conflicte  territorial.

7.2.   La  marca   territorial.

     7.2.1.   La  marca  química.

     7.2.2.   La  marca  física.

7.3.   La  constitució  d´un  territori.

     7.3.1.   Dimensions   i  delimitació.

7.4.   La  defensa  del  territori.

     7.4.1.   La  "guerra  psicològica".

7.5.   L´estrès  del  canvi  de  casa.

 

8.    COMPORTAMENT   SEXUAL.

 

8.1.   La  maduresa  sexual.

8.2.   La  fertilitat  del  gat.

     8.2.1.   L´ovulació.

8.3.   El  període   de  zel.

     8.3.1.   Manifestacions  a  mascles  i  femelles.

             8.3.1.1.  La  duració  del  zel.

8.4.   El  "festeig"  dels  gats.

     8.4.1.   Monogàmia  i  poligàmia.

8.5.   La  còpula.

     8.5.1.  Fases del  comportament  de  còpula.

8.6.   El  comportament  de  la  gata  prenyada.

8.7.   El  gat  castrat.

     8.7.1.   Modificació  del  seu  comportament.

8.8.   El  control  de  la  reproducció.

8.9.   La  cria  de  gats.

9.    LA INFANCIA  DEL  GAT.

9.1.   La  gestació  i  el  part.

9.2.   L´alletament  i  el  deslletament.

9.3.   Comportament  del  gatet  del  naixement  fins  a  la   seva    independència.

9.4.   El  comportament  maternal.

     9.4.1.   El  trasllat  de  les  cries.

     9.4.2.   Les  lliçons  de  caça.

     9.4.3.   L´educació  dels  gatets.

9.5.   L´adopció  del  gatet.

9.6.   El  creixement  del  gatet. 

10.   LA  CAÇA.

10.1.   Estratègia, tàctica  i  tècnica  de  la  caça.

10.2.   L´ofrena  de  la  peça  caçada.

11.  LA SON.

11.1.   Els  somnis  dels  gats.

       11.1.1.   Tipus  de  somnis.

11.2.   La  vetlla.

12.    EL  COMPORTAMENT  ALIMENTARI.

12.1.   L´alimentació  equilibrada.

12.2.   Preferències  alimentàries.

12.3.   El  cleptoparasitisme.

12.4.   La  problemàtica   de  l´ aliment  envasat.

12.5.   Els  complements  alimentaris.

12.6.   Com  prepara  el  gat  el  seu  menjar.

12.7.   La ingestió  d´herba.

13.    L´IMPRINTING.

13.1.    Les  condicions  de l´imprinting.

14.    LA INTELIGÈNCIA  DEL  GAT.

14.1.   L´aprenentatge.

       14.1.1.   Aprenentatge  per  imitació.

       14.1.2.   Aprenentatge  per  experiència.

       14.1.3.   Aprenentatge  per  educació.

14.2.   La  memòria  del  gat.

14.3.   Habilitats  del  gat.

14.4.   El  comportament  innat.

14.5.   "La hipocresia"  del  gat.  

 

15.    EL COMPORTAMENT  DE  JOC.  

 

15.1.   La  curiositat.

15.2.   L´utilitat  del  joc.

15.3.   L´aprenentatge  a  través  del  joc.

15.4.   Tipus  de  jocs  mes  freqüents.

16.   LA  RELACIÓ  DEL  GAT  AMB   L´AIGUA.

17.   EL  GAT  I  LES   PLANTES.

17.1.  Plantes   atractives  i  plantes  repulsives.

18.   ELS  PERILLS   DE  LA  LLAR.

19.   COM  ESCOLLIR  UN  BON  GAT.

20.   EL  COMPORTAMENT   DEL  GAT  VIATGER.

20.1.  Condicionament  pel  viatge.

       20.1.1.  L´habitacle.

       20.1.2.  La  preparació  del  gat.   

 

21.  GATS  AMB  PROBLEMES.

 

21.1.  El  gat  malalt.

21.2.  El  gat  ferit.

21.3.  El  gat  vell.

 

22.  L´HOME  I  EL  GAT  

 

22.1.  L´utilitat del gat.

22.2.  El tràfic de gats.                      

22.3.  L´agressivitat contra els gats.

22.4.  El gat com aliment humà.

22.5.  Els concursos de gats.  

 

                                                                   

                 22.5.1.  Els gats de com                                       

 

1