Naše počítadlo tvrdí, že tady bylo už návštěvníků, ale věřte počítadlům... :-)

Click here for English version of this page.

Drücken Sie für Deutch.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

LAW OFFICE

RECHTSANWALT

Mgr. Ing. JAN ŠELDER

 

Vítejte na naší stránce. Vyberte si prosím z následujících možností:

Zaměření kanceláře

Nabídka služeb

Údaje o advokátovi

Sídlo kanceláře

Ceny služeb

O této stránce

 Zaměření kanceláře

Advokátní kancelář je zaměřena zejména na oblast obchodního, občanského, pracovního a správního práva.

V oblasti obchodního práva poskytuje kompletní servis při uzavírání obchodních smluv, vymáhání pohledávek, práva cenných papírů (zejména směnečného práva) a při zakládání obchodních společností. Mgr. Ing. Jan Šelder od roku 1998 působí jako lektor kursů Institutu Svazu průmyslu zaměřených na oblast uzavírání obchodních smluv a odpovědnost za výrobek. Dále přednáší na Vysoké škole ekonomické (fakultě mezinárodních vztahů) obchodní právo a daňové, devizové a celní právo.

V oblasti občanského práva poskytuje právní pomoc při uzavírání občanskoprávních smluv, při vymáhání náhrady škody, bezdůvodného obohacení nebo jiných nároků a pohledávek. Dále poskytuje zastupování v občanskoprávních sporech jako např. spory o výpovědi z nájmu, rozvodové spory apod.

Ze správního práva poskytuje právní služby zejména v oblasti stavebního zákona. Jedním ze stálých klientů je i jedna z největších stavebních a inženýrských firem na trhu.

Specifickou oblastí je oblast softwarového a počítačového práva. Mgr. Ing. Jan Šelder je přednášejícím kursů Softwarové a počítačové právo pořádaných společností pro softwarový management OPAL swm s.r.o. a odborným dopisovatelem časopisu COMPUTERWORLD.

Zpět na hlavní nabídku na začátku stránkyNabídka služeb

Advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v oblastech obchodního práva, občanského práva, pracovního práva a správního práva. Pro řadu klientů však zajišťuje i veškerý právní servis tedy i v oblasti trestního finančního a daňového práva. Díky flexibilitě a spolupráci s dalšími specializovanými advokátními kancelářemi může poskytovat právní pomoc ve všech právních oblastech. Je samozřejmé, že advokátní kancelář zajišťuje i zastupování před soudy, státními orgány a rozhodčími orgány.

Obchodní právo

 Advokátní kancelář poskytuje v oblasti obchodního práva zejména tyto služby:

* vytváření obchodních smluv

- kupní smlouva, smlouva o prodeji podniku, smlouvy o přepravě, bankovní záruka

* sepsání směnek a jejich akceptace protestace a vymáhání

* vymáhání pohledávek z obchodního styku

* zakládání obchodních společností na klíč

- akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti a veřejné obchodní společnosti

* zajištění závazků - zástavní právo k movitým věcem, k nemovitostem, pohledávkám, ručení, bankovního záruka

 

Občanské právo

Advokátní kancelář poskytuje v oblasti občanského práva zejména tyto služby:

* sepisování občanskoprávních smluv

- kupní smlouvy, nájemní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o převodu nemovitostí i s ověřením podpisů

* poradenství v bytovém právu

* vymáhání náhrady škody

* vymáhání bezdůvodného obohacení

* právní servis při rozvodu manželství a vypořádání společného jmění, předmanželské smlouvy

* zastupování před soudy, statutárními orgány a rozhodčími orgány

* zajištění závazků - zástavní práva k nemovitostem, k movitým věcem, k pohledávkám a k obchodním podílům, ručení

* dědické řízení

*převody nemovitostí

 

Pracovní právo

Advokátní kancelář v oblasti pracovního práva poskytuje zejména tyto právní služby:

* sepisování pracovních smluv

* vytváření pracovních řádů

* poradenství při ukončení pracovního poměru

* zastupování před soudy v pracovněprávních sporech

 

Zastupování před soudy, státními orgány a rozhodčími orgány

Advokátní kancelář zastupuje klienta před soudy v občanskoprávních, obchodněprávních, pracovněprávních i trestněprávních sporech. V letech 1994 až 1997 se Mgr. Ing. Jan Šelder zabýval hlavně sporovou problematikou, takže v této oblasti má bohaté zkušenosti.

Advokátní kancelář dále zajišťuje i zastupování před jinými státními orgány jako např. Policií ČR, Obvodními úřady, Finančními úřady, vyšetřovacími orgány atd.

Advokátní kancelář zastupuje klienta i před rozhodčími soudy. V roce 1995 zastupoval Mgr. Ing. Jan Šelder klienta u Rozhodčího soudu v Moskvě.

Zpět na hlavní nabídku na začátku stránkyÚdaje o advokátovi

Mgr. Ing. Jan Šelder je absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Vysoké školy ekonomické Fakulty podnikohospodářské v Praze. Vsoučasné době na Vysoké škole ekonomické přednáší některé kurzy pro studenty inženýrského studia (např. Czech Bussines Law, Devizové právo, diplomový seminář Obchodní právo B, Daňové, devizové a celní právo. Dále také působí jako zkoušející při bakalářských zkouškách. Nejnovější teoretické poznatky z oborů práva tak může aplikovat v praxi.

Mgr. Ing. Jan Šelder působí v advokacii od roku 1994. Stěžejním oborem v jeho práci bylo vždy zejména obchodní a občanské právo. Kancelář v Thámově ulici byla otevřena 1. 1. 1998.

Mgr. Ing. Jan Šelder je od roku 1998 lektorem Institutu Svazu průmyslu, kde přednáší kurzy pro manažery - Uzavírání obchodních smluv, Odpovědnost za výrobek a Prokazování shody.

Od roku 1998 spolupracuje s firmou OPAL swm s.r.o. společností pro softwarový management. Pro tuto společnost přednáší právní část kurzu zaměřeného na problematiku počítačů a software spolu s odborníky s počítačových firem (Microsoft, BSP) a Ministerstva vnitra.

Dále připravuje kurs Softwarové a počítačové právo pro vzdělávací společnost PRAGOEDUCA a měl by být na jejím vzdělávacím programu od září 1999.

Od roku 1999 spolupracuje se vzdělávacím institutem INPRO, pro který připravuje a bude přednášet kurs Obchodně-právních dovedností.

Od roku 1999 přednáší Devizové právo pro Komoru auditorů v kurzech pro přípravu na auditorské zkoušky.

Mgr. Ing. Jan Šelder je zapsán jako správce konkursní podstaty v seznamu A u Krajského obchodního soudu v Praze. Zkušenosti získané jako správce konkursní podstaty uplatňuje při vymáhání pohledávek.

Mgr. Ing. Jan Šelder má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním před rozhodčími soudy. V roce 1995 např. hájil zájmy svého klienta před Rozhodčím soudem v Moskvě.

Mgr. Ing. Jan Šelder je odborným spolupracovníkem Hospodářských novin a v jejich Právní poradně odpovídá na dotazy čtenářů. Dále spolupracuje s deníkem Blesk, kde také odpovídá na dotazy čtenářů v Právní poradně. Je též odborným dopisovatelem časopisu Computerworld a Večerníku Praha.

Zpět na hlavní nabídku na začátku stránkySídlo kanceláře

Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jana Šeldera sídlí v Praze 8 v Thámově ulici č.p. 402 č.or. 4 v přízemí. Sídlo kanceláře je situováno v rozvíjející se čtvrti, kde je nová budova Mediatelu, nový objekt kanceláří Unileveru a Palác Karlín. Thámova ulice leží prakticky v centru Prahy a přitom jsou zde dobré parkovací možnosti.

Kancelář přijímá klienty hlavně v době od 8 do 17 hodin, nejlépe je však sjednat si dopředu telefonicky schůzku.

Objednat se můžete na telefonech 02 24 81 43 26 nebo 0603 263 689.

Fax nám můžete zaslat na tel. 02 24 81 12 11.

Můžete nás (respektive Thámovu ulici) najít na mapě serveru www.mapy.cz. .

Použít lze i analogickou službu provozovanou portálem Atlas - viz http://mapy.atlas.cz .

Můžete poslat i e-mail na adresu: advokatni.kancelar.selder@post.cz. Pro zaslání krátké SMS zprávy na mobilní telefon použijte adresu jan.selder@sms.paegas.cz

Dále nás můžete zastihnout i v kanceláři v Mladé Boleslavi na adrese Vančurova 743. Telefonní číslo je 0326 731 809.

Fax nám můžete poslat na 0326 256 74.

Zpět na hlavní nabídku na začátku stránky

 

Ceny služeb

Odměna advokáta (cena služeb) je stanovena ve smlouvě o právní pomoci. Ceny služeb jsou různé podle obtížnosti a hodnoty poskytované služby. V zásadě jsou tři možné způsoby dohodnutí odměny advokáta.

1. V případě, že klient potřebuje právní pomoc dlouhodobě, je pro něj nejvýhodnější měsíční paušální odměna, v níž je zahrnut určitý počet hodin dle požadavku klienta. V tomto případě je hodinová sazba nejnižší a tedy pro klienta nejvýhodnější. Paušální měsíční odměnu však klient platí i v případě, že nevyčerpá stanovený počet hodin.

2. Druhou možností v případě, že klient potřebuje právní pomoc jednorázově nebo jen občas, je stanovení odměny ve formě hodinové sazby pouze za skutečně poskytnuté hodiny právní pomoci. V tomto případě je hodinová sazba vyšší, ale klient platí jen tolik hodin právní pomoci, kolik skutečně potřebuje.

3. V některých případech je možné se dohodnout na mimosmluvní odměně, tj. odměně určené dle advokátního tarifu (zákon 177/1996 Sb. V tomto případě odměna závisí na hodnotě věci, která je předmětem právní pomoci. Advokátní tarif můžete najít zde .

Zpět na hlavní nabídku na začátku stránkyO této stránce

Tato stránka využívá diskového prostoruru poskytovaného na GeoCities, přesměrování nabízená na http://move.to a na http://redirect.xnet.cz.

Na tuto stránku se tedy můžete dostat z adres http://selder.zde.cz a http://welcome.to/selder . Konec konců, je velmi pravděpodobné, že právě z jedné z těchto dvou adres jste se na naši stránku také skutečně dostali :-). Pokud se chcete zbavit části vyskakujících reklamních bannerů, můžete si do svých bookmarků (Oblíbených položek) uložit také poněkud komplikovanější adresu http://www.oocities.com/Eureka/5548/ přímo na serveru Geocities, tedy bez přesměrování. Pokud se chcete s bannery vypořádat ještě důkladněji, vypněte si ve svém prohlížeči Javu a JavaScript.

Používáme tzv. WEBovské počítadlo firmy NetWay.

Stránku testujeme v Microsoft Internet Exploreru , můžete však samozřejmě použít víceméně libovolný webový prohlížeč.

Zpět na hlavní nabídku na začátku stránky


Seznam


ü 1