Home 

Nederlands

FAQ
 
1. Wat is federalisme? 
Federalisme is een methode voor het verdelen van politieke macht, waarbij beslissingen op verschillende niveaus worden genomen. Dit houdt in dat een land vrijwillig een deel van zijn soevereiniteit naar een hoger niveau delegeert. 

2. Wat is "Europafederalisterna"? 
Europafederalisterna is de Zweedse tak van de UEF, oftewel de Union of European Federalists. Deze vereniging werd in 1946 opgericht en is momenteel actief in 15 landen in Europa. De UEF had oorspronkelijk ten doel oorlog in Europa in de toekomst onmogelijk te maken. Europafederalisterna is politiek ongebonden. 

3. Wat wil "Europafederalisterna"? 
Europafederalisterna wil dat Europa een federale staat wordt. Dit betekent dat er een door het volk gekozen parlement komt dat ook daadwerkelijk politieke macht heeft. Dit betekent tevens dat er een Europese regering wordt gekozen. 

4. Bestaan er ook wereld-federalisten? 
Ja, wereld-federalisme is een voortzetting op en uitbreiding van Europa-federalisme. De UEF maakt deel uit van de beweging voor wereld-federalisme. 

5. Zijn er al federale staten te vinden? 
Nja, het dichtst in de buurt komen landen als de VS, Zwitserland en Duitsland. Deze landen kennen een verstrekkend zelfbeschikkingsrecht voor de ‘deelstaten’ (de kantons in Zwitserland, in Duitsland de Länder). 

6. Staat federalisme links of rechts van het midden? 
Het federalisme op zich is politiek ongebonden, maar feit blijft dat veel federalisten liberalen en anarcho-syndicalisten zijn, libertijnen dus. Natuurlijk zijn dat niet de enige en zijn er uiteindelijk mensen uit allerlei richtingen te vinden bij de federalistische beweging. 

7. Bepaalt de vrije markt wat er in de EU gebeurt? 
De EU is inderdaad ooit in 1952 begonnen met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), een samenwerkingsverband van 6 landen (Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, België en Luxemburg) met het doel het ontstaan van een nieuwe wereldoorlog te voorkomen. Deze samenwerking is gaandeweg uitgebreid naar andere terreinen van het economisch leven (oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, EEG, in 1957), en er hebben zich ook steeds meer landen bij aangesloten. Er is een federalistisch Europa nodig om te garanderen dat er in dit samenwerkingsverband sprake is van een daadwerkelijke politieke democratie, en om te kunnen garanderen dat de burgers van Europa invloed kunnen blijven uitoefenen op het beleid.

8. Is het niet zo dat de beslissingen van de Europese Centrale Bank op ondemocratische wijze worden genomen? 
Ja, dat klopt. Tegelijkertijd is dat ook het geval met de De Nederlandsche Bank, de Duitse Bundesbank of de Zweedse centrale Bank. Voor de europafederalisterna is dit  een aanleiding om de politieke invloed verder uit te breiden door middel van een Europese grondwet. Zeker met het oog op de huidige mondialisering is de coördinatie van de economie in de EU bijzonder belangrijk.  

9. Wat betekent subsidiariteit? 
Het subsidiariteits- of nabijheidsprincipe is een onderdeel van het federalisme en gaat er vanuit dat beslissingen zo dicht mogelijk bij de burgers moeten worden genomen. Dit betekent dat allesomvattende, globale vragen op Europees niveau genomen dienen te worden, terwijl andere vragen per land (bijvoorbeeld apart voor en door Nederland), regionaal (in Nederland bijvoorbeeld per provincie) of zelfs per gemeente moeten worden afgehandeld. Op deze manier wordt de nationale staat (bijvoorbeeld de rijksoverheid in Nederland) uiteindelijk een bestuurlijk lichaam halverwege de bestuurlijke keten van het centrum van de EU (Brussel) en uw lokale gemeenteraad en -bestuur.

10. Welke vraagstukken dienen op Europees niveau te worden behandeld? 
Eigenlijk alle vragen die heel Europa betreffen. Denk aan buitenlandse zaken, veiligheid, economie op macroniveau, milieuproblemen, grensoverschrijdende criminaliteit en asielbeleid. Daarentegen dient de EU zich niet bezig te houden met de vorm van komkommers of de doorsnee van aardbeien. 

11. Waarom is de EU zo belangrijk voor ons?
De vrije markt en het kapitaal zijn wereldomvattend. Zo ook de milieuproblemen waar we mee kampen. Het is naïef te denken dat we terug kunnen keren naar de idyllische nationale staat van de jaren ‘50. Daarnaast moeten we er alles doen dat mogelijk is om een derde wereldoorlog te voorkomen.  

12. Waarom zijn zo veel mensen tegenstanders van het federalisme? 
Er lijkt een nostalgisch verlangen te bestaan naar de vermeende veiligheid van de jaren ‘50, misschien gebaseerd op een angst voor het nieuwe, voor de huidige mondialisering. Daarnaast zijn veel mensen bang dat de bureaucraten in Brussel het wel eens te veel voor het zeggen zouden kunnen krijgen. De Europese Federalisten gaan er daarentegen vanuit dat een federaal Europa de enige mogelijkheid is om onze politieke vrijheid en ons huidige welvaartsniveau te behouden. Zonder een federaal Europa wordt het de vrije markt die de beslissingen neemt. 

13. Wat maakt nationalisme zo gevaarlijk? 
Nationalisme is niet alleen romantiek en nostalgie. Nationalisme is ook chauvinisme, met andere woorden het geloof in de superioriteit van de eigen natie of het eigen "ras". Dit chauvinisme leidt altijd tot verdrukking en oorlog. Zoals de oorlogen in het vroegere Joegoslavië meest recentelijk weer hebben laten zien. 

14. Is er niets positiefs te zeggen over nationalisme? 
Zeker wel. Met name volkeren die worden onderdrukt dienen het recht te hebben om hun eigen taal te spreken, hun eigen cultuur en godsdienst te beoefenen en op school de eigen geschiedenis te leren. Deze basis is nodig om verder te kunnen gaan naar het internationalisme. 

15. Zal het nationale zelfbeschikkingsrecht verdwijnen? 
Ten dele, ja. Tegelijkertijd dient men zich te realiseren dat een individuele nationale staat niets te zeggen heeft op de mondiale vrije markt, maar afhankelijk is van de VS en de beslissingen die genomen worden in de bestuurskamers van multinationals. In een Europese federatie is er in ieder geval sprake van medezeggenschap voor de deelnemende landen.

16. Zal de eigen taal en cultuur verdwijnen? 
Nee, absoluut niet. Integendeel, de EU heeft de nationale culturen altijd gerespecteerd en zelfs aangemoedigd. Er zal daarentegen natuurlijk wel kruisbestuiving plaats blijven vinden tussen de verschillende culturen in de EU. 

17. Bestaat het risico dat Europa in de toekomst een vesting tegen de rest van de wereld wordt? 
Ja, dat risico is zelfs groot en dit is iets waarop we goed bedacht moeten zijn. 

18. Hoe ziet de situatie er uit voor minderheden in Europa? 
Tot nu toe heeft de EU de positie van minderheden alleen maar versterkt. Aan nieuwe staten wordt ook de eis gesteld dat ze een rechtvaardig minderhedenbeleid voeren
  
 
 
  1