ang farmer jones

Ang Farmer Jones ay isang pribadong samahan na nagsasagawa ng pagsasaliksik tungkol sa mga bagong teknolohiya sa pag-aalaga ng kambing, mga produktong nagagawa mula sa kambing lalo na sa gatas nito.

Ang pagsasaliksik ay patuloy na ginagawa ang mga makabagong paraan na nakukuha sa ibang bansa ay isinasagawa dito sa Farmer Jones. Bukod sa pag-aalaga ng kambing ang Farmer Jones din ay nagsasagawa ng vermicomposting, double rootstock, organic composting , potting medium, pagbibigay ng pure buck sa mga nag-aalaga ng kambing na walang kakayanan makabili ng magandang lahi ng barako at bukod doon nasasagawa din ng libreng pagtuturo ang Farmer Jones na kung saan ang magiging gastos lamang ng grupong tuturuan ay ang kanilang pamasahe papunta sa farm ang pagkain at tulugan ay sagot na ng Farmer Jones.

Paano nagsimula ang Farmer Jones

Ito ay nagsimula sa dalawa .

Una noong panahon ng ikalawang digmaan may mga prisonerong sundalong amerikano sa Brgy. Cabu, Cabanatuan City isa sa mga prisonerong ito ay may apelyidong Jones siya ang nagpasimula ng pagtatanim upang sila ng kapwa mga prisonero ay may makunan ng kanilang makakain.;

Ang ikalawa ito ay acronym ng JOson, Nueva Ecija at Syquio.

Ano ang layunin ng Farmer Jones?

Ang Farmer Jones ay naglalayon na matulungan ang kanyang kapwa hindi lamang dito sa Nueva Ecija kung hindi maging sa ibang lalawigan na naglalayon na mapaunlad ang kanilang buhay hindi lamang sa larangan ng pag-aalaga ng kambing kundi maging sa paghahalaman at mga gawaing agrikultura .


1