โบราณว่าไว้.. อย่าคบเด็กสร้างบ้าน แต่กระผมกำลังจะสร้างโลก !!!!

แวะเข้าชมโลกที่ผมสร้างสิ!

Counter
webmaster : fictionguy@yahoo.com
Created on : September 21,2002

1