FISGO_Mail@yahoo.com پردة بكارت

اطلاعاتي كه در اينجا ارائه شده است هم براي افراد غير حرفه‌اي و هم براي متخصصين ارزشمند است. يك درصد خاصي از اطلاعات پزشكي شامل تشريح اندام تناسلي و توليد مثلي زنان است. دليل بيان اين اطلاعات اين است كه متخصصين پزشكي و زناني كه ارتباط با مسائل پزشكي دارند، نياز به دسترسي به اطلاعاتي در مورد آناتومي چوچوله و ساختمان پيرامون آن دارند. دستيابي به اين اطلاعات با وجود در دسترس بودن كتابخانه‌هاي پزشكي نيز آسان نخواهد بود

براي اينكه يك شريك خوب باشيم و يا براي اينكه يك زن پتانسيل سكسي خود را خوب درك كند، شما نياز نداريد كه همة اطلاعاتي كه در كتب پزشكي است را بدانيد. اين اطلاعات بطور كلي به اين منظور ارائه شده است كه پيچيدگي چوچوله و اندام تناسلي زن مشخص شوند. شما لازم نيست كه اسم و محل همة عضلات و اعصابي را كه از نزديكي چوچوله مي‌گذرند را بدانيد تا شريك جنسي خوبي باشيد. همچنين زياد نگران بودن از مكانيك سكس مي‌تواند شما را به دام بياندازد

نمايي از اندام خارجي تناسلي در يك زن باكره

اين طور به نظر مي رسد كه بيشتر مردم تحت تاثير اين موضوع قرار دارند كه پردة بكارت در درون فرج قرار گرفته است. عكسها و تصاوير اين نوشته آشكارا نشان مي‌دهد كه پردة بكارت يك عضو خارجي از مهبل است. پردة بكارت يك لايه بافتي است كه بطور جزئي سوراخ فرج بعضي از دختران و زنان را پوشانده است. پردة بكارت بيانگر باكره بودن يك دختر است

در مراحل اولية توسعة جنيني، راه ورودي به داخل فرج وجود ندارد. در هنگام تولد، يك لايه از بافت بطور ناقص مهبل را تقسيم مي‌كند. اندازه و شكل اين مدخل‌ها از دختري به دختر ديگر فرق مي‌كند. دختراني هستند كه در هنگام تولد پردة بكارت ندارند، همانطوريكه بعضي از آنها در هنگامي كه در رحم هستند اين بافت كاملاً فرجشان را تقسيم كرده است. گاهي اوقات اين شكل گيري مدخل ورودي انجام نمي‌شود و در نتيجه بعضي از دختران داراي پردة بكارت سوراخ شده هستند. يك دكتر بلافاصله بعد از تولد بايد پردة بكارت كودك را امتحان كند تا مبادا او با پردة بكارت سوراخ‌دار متولد شده باشد. اگر خون قاعدگي با ازادي نتواند از بدن خارج شود، درد و گرفتگي عضلات شديدي در شروع قاعدگي براي دختر خواهد داشت

عموماً بافت مهبل قبل از بلوغ خيلي نازك و ظريف است. هرگونه فعاليت كششي كه بر روي مهبل انجام بشود ممكن است باعث كشيدگي و يا پاره شدن پردة بكارت بشود. به همين دليل خيلي از دختران و يا نوجوانان دچار گشاد شدن و يا پاره شدن پردة بكارت در هنگام فعاليتهاي ورزشي مانند اسب سواري، در هنگام وارد و خارج كردن تامپون به درون مهبل و يا در هنگام استمنا، مي شوند. يك دختر به دليل كوچك بودن و عدم ديدن خون و درك درد ممكن است وقوع اين اتفاق را تشخيص ندهد و يا اينكه وقتي كه او جوان است متوجه بشود كه چه اتفاقي برايش افتاده است

وجود و يا عدم وجود پردة بكارت دليل بر دوشيزه بودن يا نبودن يك دختر نيست. هيچ كس نمي‌تواند با آزمايش فيزيكي و بتنهايي تشخيص دهد كه يك زن يا دختر براي آميزش بكار گرفته شده است يا نه. تنها 50% از زناني كه در زمان اولين دخول دچار خونريزي مي شوند، بنابراين لكه خون بر ملحفة تخت دليل خوبي براي تشخيص بكارت نيست. پردة بكارت بعضي زنان در بيشتر از يك موقعيت پاره مي‌شود. همچنين پرده‌هاي بكارتي هستند كه به اندازة كافي الاستيك هستند كه به راحتي با ورود آلت به فرج پاره نمي‌شوند و يا حتي بطور جزئي پاره مي شوند. اين موضوع وقتي كه گشادي ابتدايي به آرامي و با صرف وقت به وسيلة انگشتان و يا وسايل ديگر در دوره‌هاي زماني بلند مدت انجام بگيرد. بكارت يك صفت روحي است و نه يك ويژگي فيزيكي

پردة بكارت وقتي كه چيزي وارد فرج مي‌شود، بطور سحرآميزي ناپديد نمي‌شود، آن فقط بطور ناگهاني گشاد و يا پاره مي شود تا اجازه دهد كه هر چيزي وارد فرج بشود. بطور مثال، اگر يك دختر دو انگشتش را در هنگام استمنا وارد فرجش بكند، ممكن است كه پردة بكارتش هم در هنگام اولين دخولش پاره بشود، بخاطر اينكه متوسط التها بزرگتر از دو انگشت هستند. يك زن كه آميزش مهبلي نيز داشته باشد ممكن است كه هنوز داراي بافتهاي پردة بكارت باشد، اين بافتهاي باقيمانده ممكن است باعث درد در هنگام دخول بشوند. اگر شريك فعلي يك زن داراي آلت تناسلي كلفت تري نسبت به شريك قبلي باشد، و يا اينكه زوجين سعي در انجام تكنيك جديد و يا موضع جديدي در آميزش مهبلي بكنند، پردة بكارت ممكن است كه دوباره پاره شود و يا براي اولين بار پاره بشود. زمانيكه دكترها مي‌خواهند مدركي راجع به سوء استفادة جنسي از دختران جوان بكنند، آنها جراحات وارده بر پردة بكارت را بررسي مي‌كنند. باقيمانده‌هاي پردة بكارت ممكن است تا وقتي كه يك زن يك نوزاد از فرجش به دنيا نياورد، باقي بماند

اين زن اقدام به آميزش مهبلي كرده است

در اين عكس بافتهاي پردة بكارت بطور آشكارا معلوم نيستند

تنوعات مختلف در پردة بكارت

مدلهاي متداول پردة بكارت

بازگشت به صفحه اصلي 

1