Програмата     Участниците     Проектите     Регистрация     Оценка и награждаване

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


СЪЮЗЪТ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
MICROSOFT - БЪЛГАРИЯ

организират

НАЦИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА 
ПО ФИЗИКА В ИНТЕРНЕТ
 

Физиката в моите очи!
На 15 юни 2007 г. в Община Варна ще се проведе Национална среща "Електронното обучение и Националните конкури по физика и по астрономия в Интернет". За участие в Националната среща, представяне и награждаване се поканват екипите на проектите:

26. Скачени съдове
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: I гр.
Александър Недялков Конев, XI кл., ПМГ "Н. Попович", гр. Шумен
Исмет Ведат Ахмед, VII кл., ОУ "Хр. Ботев", с. Памукчи, общ. Нови пазар
Стефан Костадинов Стефанов, VII кл., ОУ "Хр. Ботев", с. Памукчи, общ. Нови пазар
Милена Дочева, ръководител, ОУ "Хр. Ботев", с. Памукчи, общ. Нови пазар
38. Ток в полупроводници
Вид на проекта: Изследователски проект
Възрастова група: II гр.
Диана Емилова Йосифова, X кл.
Екатерина Светлозарова Ковачева, X кл.
Иван Пламенов Начков, X кл.
Петя Костадинова, ръководител, ОДК, гр. Варна
44. Кулонова везна
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Александър Михайлов Дженков, X кл.
Елена Андонова Андонова,X кл.
Султанка Николова, ръководител, СОУ "Св. Кл. Охридски", гр.Елхово
49. Човекът срещу природата
Вид на проекта: Web-приложение
Възрастова група: II гр.
Симеон Крумов Николов, XII кл.
Боряна Стефанова, ръководител, МГ К. Величков", гр.Пазарджик
50. Сили
Вид на проекта: Компютърно приложение
Възрастова група: II гр.
Калоян Владимиров Генков, IХ кл.
Жаклин Антонова-Генкова, ръководител, НПМГ, гр. София
55. Лабораторна работа "Прости механизми"
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Димчо Николаев Николов, VII кл.
Тошко Андреев Гълбачев, VII кл.
Петър Петров, ръководител, СОУ "Отец Паисий", гр. Кърджали
59. Атомно ядро. Ядрени реакции
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Огнян Олегов Маринов, XI кл.
Слави Руменов Каменов, ХI кл.
Адриана Василева, ръководител, СОУ "Виктор Юго", гр. софия

Участниците трябва да попълнят регистрационните форми и да ги изпратят до 30 май 2007 г.

Допълнителна информация: Ръководителят на всеки екип ще трябва да представи проекта в рамките на 10 минути. Ще бъдат осигурени мултимедия и компютър. Във връзка с подготовката на DVD с най-добрите проекти е добре всеки екип проект да подготви и носи проекта си, записан на CD.

Програма на Националната среща.
За програмата

Целта на Националната образователна програма по физика в Интернет е да стимулира творческия подход и самостоятелна работа, да задълбочи и разшири знанията и уменията по физика и да подпомогне навлизането на информационните технологии в процеса на обучение.


Изисквания към участниците

Ако искате да участвате в програмата, трябва: 
 • да сформирате група от максимум 4 участника - ръководител и до трима ученици;
 • ръководителят да е учител, ръководител на кръжок и др., не ученик;
 • да изберете физичен обект или явление, за който да съберете информация и да изготвите проект, като го представите чрез някое от приложенията на ИТ в Интернет;
 • да го оформите като web-страница;
 • да поставите web-страницата в интернет, например на някой безплатен сървър;
 • да регистрирате групата до 28 февруари 2007г.;
 • да изпратите адреса на своята web-страница до 10 април 2007г.

Възрастови категории:

 • I група - от 6 до 8 клас (изучаващи учебното съдържание по физика в този клас);
 • II група - от 9 до 12 клас.
Изисквания към проектите

1. Целта и предназначението на предложения проект трябва да се дефинират ясно. Да се определи към коя подгрупа да се отнесе проекта. Потребителят трябва да разбере за какво може да използва предложения продукт и какво се иска от него (дали това е електронен проект, който показва колко задълбочено учениците са се запознали с даден въпрос, дали се поднася ново учебно съдържание, илюстрация към него или се предлага решаване на проблем).

2. Независимо от групата, към която се причислява проектът, той следва да съдържа елементи, мотивиращи евентуалния потребител, между които: ясно определени изисквания към компютъра и допълнителен софтуер; дружелюбност към потребителя; лесен и разбираем начин за работа; удобен дизайн, навигация и контролни елементи; добро качество на графиката; атрактивност; добро структуриране; интерактивност.

3. Относно документацията към проекта: част от проектите (например тези, в които са включени компютърни програми) следва да са съпроводени с документация, указваща начина за работа.

4. Относно изпълнението трябва да бъде указано какви програмни продукти и среди за програмиране са използвани, доколко са коректни числените методи, каква част от проекта е изцяло авторска, задължително да се посочва кои илюстрации, аплети и текстове са взаимствани и откъде.

Избраните теми за участие могат да бъдат от учебната програма или свободна тема.

Препоръки към темите от учебната програма

Проектите по уроци или теми от учебната програма могат да акцентират върху:
 • уроци за нови знания;
 • обобщителни уроци;
 • уроци за решаване на задачи;
 • лабораторни работи;
 • тестове;
 • илюстрации към дадена тема от учебната програма, към отделен закон, към отделен опит или група опити, процес, приложение на физиката;
 • методическа разработка и др.
Проектите, по своето съдържание могат да бъдат:
 • Изследователски проект;
 • Илюстративен проект.

Технически изисквания към проектите

Проектът, който сте изготвили трябва да е с обем, еквивалентен на десет стандартни машинописни страници (А4) и да е в HTML-формат (една или няколко HTML-страници). Желателно е графичните елементи (JPG, GIF) да не са с много големи размери - 30-50кВ са приемливи размери. Имената на html-, графичните и други файлове не трябва да съдържат букви на кирилица, специални символи, главни букви и интервали. Ако е необходимо замествайте интервалите с долно тире ( _ ). Желателно е при изработването на HTML-страниците да имате предвид, че Проектите ще се четат на различни компютри и с различни браузъри - възможно е връзката с интернет да е баавна, големите файлове да се зареждат трудно, Flash-анимациите да не се зареждат поради отсъствие на инсталиран Flash и т.н. Проверете дали страниците се отварят нормално с най-разпространените браузъри, както и дали се чете кирилицата. Обърнете внимание и на удачния подбор на цветовете на фона, буквите и изображенията - тъмният фон с бели букви може и да подхожда на съдържанието, но се чете трудно. По същия начин преценете дали вградените в страниците звукови ефекти не са дразнещи или дори излишни.

Много препоръчително е проектите да се проверят освен за научни и фактологически грешки също и за правописни и пунктоационни.

Препоръчително е всеки проект (web-страница) да е разработен така, че да има съдържание, което обхваща основните изисквания. При необходимост изготвянето на web-страниците и поставянето в интернет може да става със съдействието на учителите по информатика от вашето училище, на съученици или с помощта на други компютърни специалисти.

Регистрация на участниците и изпращане на проектите

Регистрация за участие - до 28 февруари 2007г.

За да регистрирате официално групата, един от участниците трябва да изпрати e-mail до организаторите на адрес: astro.edu@gmail.com. Трябва да отбележите: темата на проекта, вид на проекта по съдържание, възрастова група - I или II, информация за членовете на екипа и ръководителя (име, презиме, фамилия, клас, училище, адрес и е-mail). След получаването на тази информация Вашата група ще бъде регистрирана и включена в страницата на регистрираните проекти: http://www.oocities.com/fizika_bg/projects.html

 • Изпращане на адресите на web-страниците с проектите - до 10 април 2007г.
 • Подбор на най-добрите проекти - до 20 май 2007г.
 • Представяне и награждаване на най-добрите проекти - 9 юни 2007г в гр. Варна.

Заключителен етап. Оценка и награждаване

Комисията за оценка на проектите се състои от физици - преподаватели във висшите учебни заведения и експерти от РИО МОН. Председател на комисията е проф. д-р Христо Попов, Физически факултет към СУ "Климент Охридски". Членовете на комисията не трябва да са ръководители или консултанти на проекти.

Ще бъдат дадени две награди:

 • за изследователски проект;
 • за илюстративен проект.

Ще бъде дадена една специална награда за:

 • за компютърна анимация, илюстрация на обект, процес или явление;
 • за дизайн.
Приятна и успешна работа по програмата  “Физиката в моите очи!”!

Ако имате въпроси, моля пишете на e-mail: astro.edu@gmail.com  С удоволствие ще Ви отговорим!

Организационен комитет на Националната програма по астрономия в Интернет:
Председател: проф. д-р Христо Попов, ФФ към СУ "Климент Охридски";
Членове:
Севдалина Иванова, страши експерт по физика, МОН;
Доц. Д-р Владимир Войнов, ТУ-Варна;
Маргарита Димитрова, старши експерт по физика, РИО - Варна;
Веселка Радева - НАОП "Н. Коперник" - гр. Варна.

Координатор на програмата: 
     Веселка Радева – НАОП "Н.Коперник" - гр. ВарнаПрограмата     Участниците     Проектите     Регистрация     Оценка и награждаванеАрхив: Физиката в моите очи!' 2003
Архив: Физиката в моите очи!' 2004
Архив: Физиката в моите очи!' 2005
Архив: Физиката в моите очи!' 2006

Webmaster


 
1