Γεωπόνος
Επισκέπτες
Αυτό είναι ένα site που έχει σκοπό να βοηθήσει όσο γίνεται τα παιδιά που σπουδάζουν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Πανεπιστήμιο αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα στην Ελλάδα. Μέσα σ'αυτό το site πιστεύω να βρείτε τις λύσεις και τις σημειώσεις να περάσετε τα μαθήματα. Αυτό που ζητώ είναι την βοήθειά σας να μαζευτούν όλες οι σημειώσεις των μαθημάτων, με σκοπό την καλύτερη εξηπηρέτηση όλων μας. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, δεν έχετε παρα να στείλετε ένα e-mail στο foititis_geo@yahoo.gr
Τα μαθήματα θα μπορείτε να τα βρείτε όταν κάνετε κλικ πάνω στο τμήμα σας και στο εξάμηνο όπου βρίσκεται το μάθημα. Εκεί αν υπάρχουν σημειώσεις θα μπορείτε να τις διαβάζετε ή να τις εκτυπώνετε. Επειδή θα θέλαμε οι σημειώσεις που τυχόν θα έχετε στείλει να είναι αρχεία DOC  ή TXT για να μπορούμε εύκολα να φορτώνουμε και να εκτυπώνετε το κείμενο. Αρχεία JPG θα γίνονται δεκτά αλλά όπως ξέρετε είναι δύσκολη (αργή) η εκτύπωση τους και η εμφάνισή τους στις οθόνες σας.
Τμήματα Γεωπονικού


+
Φυτικής Παραγωγής
+Ζωικής Παραγωγής
+Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
+Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
+Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
+Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
+Γενικό Τμήμα
Διαλέξ΄τε ένα τμήμα από την λίστα δίπλα.Έπειτα διαλέξτε το μάθημα που θέλετε στο εξάμηνο που ανήκει. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μερικά μαθήματα έχουν το ίδιο όνομα πχ. δεντροκομία. Σ'αυτή την περίπτωση διαλέξ'τε προσεκτικά με βάση το εξάμηνο.


Η δημιουργία αυτής της σελίδας χρειάζεται και εσάς. Στείλ'τε μας σημειώσεις, όποτε μπορείτε.
You need Java to see this applet.
Για sites που αφορούν την Γεωπονική Επιστήμη και έρευνες πάνω σ'αυτόν τον τομέα κάντε κλικ εδώ
1