Folkebevægelsen mod EU i Rødovre

Rødovrekomiteen mod EU - hvad er det?

En komite mod EU er en forening for mennesker, som arbejder på at frigøre os fra unionsmedlemskabet og igen gøre Danmark til et selvstændigt land - ikke en delstat i en union.

Hvor hører den til? Rødovrekomiteen er tilsluttet Folkebevægelsen mod EU.

Hvad laver Rødovrekomiteen mod EU?

Komiteen holder mindst en gang om måneden komitemøde, hvor der tlrettelægges aktiviteter, og hvor der diskuteres aktuelle emner.Der samarbejdes med de øvrige komiteer i Storkøbenhavn tilsluttet Folkebevægelsen mod EU.

Kontingentet er på 120- kr for et år på gironummer 725-1467.

roedovrekomiteen@hotmail.com 1