วิทยาการจังหวัดสระบุรี

27/05/47

ค่านิยมสำนักงานวิทยาการตำรวจ.....  ข้าราชการตำรวจ ทำงานด้วยความรอบคอบ  ถูกต้อง  รวดเร็ว  โปร่งใส    พล.ต.ท.ถาวรศักดิ์  เทพชาตรี  ผู้บัญชาการสำนักงานวิทยาการตำรวจ

   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ   วิทยาการจังหวัดสระบุรี  ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-3301

 

โฮม

ประวัติความเป็นมา

บุคลากร

โครงสร้าง

ภารกิจ

ผลงาน

สาระน่ารู้

ติดต่อเรา

ข่าวสาร

 

 
มีผู้คนเข้ามาเยี่ยมชม
เว็บไซท์แล้ว

Counter

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาการจังหวัดสระบุรี

       วิทยาการจังหวัดสระบุรีเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิทยาการ

ตำรวจ   โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุและ

ถ่ายรูป งานทะเบียนประวัติอาชญากร  งานตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหา

บุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม ผู้ขออนุญาต และ ผู้สมัครงานในหน่วย

งานราชการและรัฐวิสาหกิจงานประกาศสืบจับและประกาศคนหายพลัดหลง   ตลอด

จนให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่  รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับ

มอบหมายตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

หน้าแรก / ประวัติความเป็นมา / บุคลากร / โครงสร้าง / ภารกิจ / ผลงาน / สาระน่ารู้ / ติดต่อเรา / ข่าวสาร

                                                                        เว็บไซท์นี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด27/05/47

1