F O R T I S
Добре дошли!

Вие искате да комуникирате равностойно с Вашите търговски партньори от Румъния и Молдова!

Вие искате да се представите достойно на кандидат-студентските изпити във висшите учебни заведения!


Какво предлагаме ние?

Преводи от румънски и молдовски езици на български

Преводи от български език на румънски и молдовски

Преводите са устни и писмени

Развиване на теми по литература

Писане на есета


Защо ние?

Защото сме най-добрите!

Защото изпълняваме бързо и точно поръчките!

Защото сме коректни!

Защото сме FORTIS

Copyright © 2003 Огнян Каменов.
All rights reserved.
Counter
1