ประวัติส่วนตัว

 

 

นาย   ธวัช  อิทธิกำจร 

ม.6/3  เลขที่ 6

174-174/1 ถ.บริพัตร 

แขวงบ้านบาตร  เขตุป้อมปราบ

จ.กรุงเทพ  10100

ชอบ อ่านการ์ตูน วาดภาพ  วาดการ์ตูน

เรียนไม่เก่ง เก่ง แต่กิจกรรม

 

โรงเรียวัดบวรนิเวศ

เมลติดต่อ

วันพ่อ                        vdo

 

 

1