"IURIS PRUDENTIA EST DIVINARUM ATQUE HUMANARUM RERUM NOTITIA IUSTI ATQUE INIUSTI SCIENTIA"

-- Stiinta dreptului este cunoasterea lucrurilor divine si umane, stiinta a ceea ce este drept si nedrept --
"The science of the law is the knowledge of all divine's and human's things, the knowledge of what's just or unjust"
-- IUSTINIAN --

"Secretul afacerilor este sa stii ceva ce nu mai stie nimeni."
"The secret of bussiness it is to know something more then somebody else doesn't know."
-- Aristotel Onassis --