speedy_banner_l.gif

ลักษณะไก่เหล่าป่าก๋อยของจริง

            ไก่เหล่าป่าก๋อยมีสีที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ คือ มีลักษณะสีเลา ต้องมีเลาขาวแซมตามสร้อย หางขาว เช่น เหลืองเลาหางขาว เขียวเลาหางขาว เป็นต้น มีกระขาวแซมตามหัวและส่วนต่างๆ บางตัวได้ลักษณะพระเจ้า 5 พระองค์ คือ มีจุดขาว 5 ตำแหน่ง หัว 1 ปีก 2 ข้อขา 2  

            ลำดับต่อมาก็ดูที่รูปร่าง ไก่เหล่าป่าก๋อยจะมีลักษณะเตี้ย ล่ำ เป็นไก่รอยเล็ก มีน้ำหนักตัวประมาณ 2.0 - 2.7 กิโลกรัม หงอนส่วนใหญ่จะเป็นหงอนหิน รูปร่างกลมมน ผิวหงอนเกลี้ยง เล็กกระทัดรัด เกล็ดแข้ง ส่วนใหญ่จะเป็นเกล็ดสองแถว ปัดตลอด จะเข้ขบฟัน เกล็ดแห้ง แข้งลักษณะค่อนข้างเหลี่ยมเล็กน้อย สีขาวหรือขาวอมเหลืองถ้าสีขาวชัดเจนจะดีมาก ท้องแข้งเต็ม กลมนูน เกล็ดบัวหลังเรียงเป็นระเบียบ ปากไก่เหล่าป่าก๋อย จะมีร่องน้ำชัดเจนทั้งสองข้าง สีขาวหรือสีขาวอมเหลือง ซึ่งสีของปากและแข้งของไก่เหล่าป่าก๋อยจะมีสีขาวหรือขาวอมเหลืองซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่เด่นชัด ตา ของไก่เหล่าป่าก๋อย จะมีสีขาวอมเหลือง ถ้าไก่ตัวนั้นเป็นไก่สีเหลืองเลา และสีขาวอมเขียว ถ้าไก่ตัวนั้นเป็นไก่สีเขียวเลา หาง ของไก่เหล่าป่าก๋อย ส่วนใหญ่จะเป็นไก่หางขาว ก้านหางแข็ง หางพุ่งตรง ปลายหางแหลม (หางเข็ม) ลักษณะหางสีขาว ก็เป็นอีกหนึ่งลักษณะประจำสายพันธุ์ที่เด่นชัด

            ลำดับต่อมาก็ดูที่เชิงชน ไก่เหล่าป่าก๋อยของแท้ ต้องก้าบ ถอนขนจัด เป็นไก่ปากบอน ฆ้อนหนัก และต้องเป็นไก่ที่รวดเร็ว เชิงชนดี มุด มัด กัดตีไม่เลือกที่ หันหน้าให้ก็จุ่มยิงหน้ากระเพาะ หรือวิ่งดัน พาดบน กัดบ่าตีตัว ตีซอก หันข้างให้ก็อัดสวาป นาบชายโครง หันหลังให้ ก็ไล่จิกหางตี นี่คือลักษณะไก่เหล่าก๋อยของจริง

 

 

 

1