speedy_banner_l.gif

การเลี้ยงไก่เหล่าป่าก๋อยออกชน

            ไก่เหล่าป่าก๋อยพอเริ่มหนุ่มให้เน้นการปล้ำเป็นหลัก ปล้ำไปเรื่อยๆ ให้แข็ง เพราะไก่เหล่าป่าก๋อยต้องใช้แรงเยอะ ทั้งเบียดทั้งยัด หรือบางครั้งต้องลงแบก ดั้ม ถ้าเลี้ยงไม่แข็งโอกาสหมดแรงก็มีเยอะ ต้องปล้ำให้ได้หน้าอย่างน้อย 10 อัน ถึงจะเลี้ยงออกชนได้ การเลี้ยงต้องเลี้ยงเป็นเดือน เน้นการลงนวมสลับกับการล่อวิ่ง ไก่หนุ่มก็ลงนวม 10 นาที แล้วให้วิ่งสุ่ม ถ้าเป็นไก่ถ่ายก็ลงนวม 10 นาที 2 ยก แล้วให้วิ่งสุ่ม วันต่อมาก็ให้ล่อวิ่งประมาณ 30 นาที แล้วให้วิ่งสุ่ม ทำอย่างนี้สลับกันจนใกล้วันออกชนก็ให้ไก่พักประมาณ 3 วันเพื่อให้ไก่ได้ผ่อนคลาย หลังจากนั้นก็เอาไก่ออกชนได้เลย

 

 

 

1