DRAMMENS JERNSTØBERI & MEK. VÆRKSTED
KOMFUR NO. 42.

Drammens Jern komfur no.42 kan fyres med ved* eller torv.

Ved optænding holdes spjældet aapent, idet haandtaket paa overplaten er dreiet over mot komfurens bakvæg.Røkgasene gaar da den korteste vei direkte til skorstenen.Under optændingen holdes begge træk-ventiler fuldt aapene indtil veden eller torven er kommet godt i brand.

Skal stegeovnen benyttes dreies nu haandtaket paa overplaten den motsatte vei (ud mot komfuren), hvorved spjeldet lukkes og røkgasene tvinges til at passere rundt stegeovnen.

La aldri komfuren brænde med aapne dører eller træk-ventilene for lenge fuldt aapene. Varmeudviklingen kan da lett bli for stærk, og komfuren skades.

Askeskuffen bør tømmes en gang i døgnet. Dermed undgår man at det blir liggende aske helt opunder risten,hvilket på særlige kalde dager med stærk fyring kan føre til at denne blir for varm og skades.

Feiningen foregaar gjennem ringhullene paa overplaten.Soten skrabes ud gjennem feielugen under stegeovnsdøren.

* 0,3m er mest hensiktsmessig længde paa veden.