KANDUNGAN
MODUL 
Peta Konsep
Sebatian Kimia
Ikatan Ionik
Ikatan Kovalen
Sebatian Ionik/ Kovalen
Jadual 
  Berkala
Lembaran Kerja
Latihan
Rujukan
 Maklumat pengarang
     IKATAN KIMIA 

SEBATIAN KIMIA
Maklumat Universiti Tempatan

 

STRUKTUR ATOM

Apa itu ikatan kimia ?
 
 

Bagaimana ikatan kimia terbentuk ?


Link Kimia Lain 
Yang Menarik
Bila ikatan kimia terbentuk ?
 

Antara unsur manakah ikatan kimia terbentuk ?

IKATAN IONIK atau
IKATAN KOVALEN

    Kementerian Pendidikan

SEBATIAN  IONIK/ KOVALEN

Mari kita melayari alam kimia ini bersama - sama dan mengetahui rahsia di sebalik setiap bahan kimia .
 

me at nganga@tm.net.my
Laman Mula dibina Pada:1 Mei2000 
Laman Dikemaskini pada : 1Nov,2000