Мэдээллийн технологид hardware гэдэг нь компьютерийн, харилцаа холбоо, бусад төхөөрөмжийн физик тал юм.

Компьютерийн иж бүрдэл

com