My story...

ชื่อ    นางสาว  กนกอร   มานะวัฒนากิจ

ชื่อเล่น    pook

วันเกิด        16    มกราคม    2527

ราศี        มังกร

ศาสนา        พุทธ

สัญชาติ    ไทย        เชื้อชาติ    ไทย

กรุ๊ปเลือด        o

น้ำหนัก    45 กก  .    ส่วนสูง      156  ซม.

ที่อยู่      441/2    ถ.แสงศรี    อ.หาดใหญ่    จ.สงขลา    90110

เบอร์โทรศัพท์        01-7673717

E-mail pookpik127@hotmail.com

ประวัติการศึกษา    ระดับอนุบาล        โรงเรียนเสนพงศ์

                             ระดับประถมศึกษา    โรงเรียนส่องแสงวิทยา

                             ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    โรงเรียน ญ.ส.

                             ระดับ ปวช.   โรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ

ปัจจุบันศึกษาอยู่     สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้

แผนก    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชั้น    ปวส. 1            รอบ   บ่าย            เลขที่    1

สีที่ชอบ        สีชมพู        สีฟ้า

สถานที่พักผ่อน        ร้านอาหาร    บ้านเพื่อน

กิจกรรมยามว่าง    นอน   กิน   ฟังเพลง

กิจกรรมสุดโปรด  ฟังเพลง

อาหารจานโปรด        ราดหน้ายอดผักคะน้า

เครื่องดื่ม        น้ำแตงโมปั่น

กีฬาโปรด        ฟุตบอล    ว่ายน้ำ

ศิลปินที่ชอบ        Silly fools      บางแก้ว

เพลงที่ชอบ        รักเขาให้เท่าฉัน   (Big ass)

ความใฝ่ฝัน        กราฟฟิกส์โปรแกรมเมอร์

คติประจำใจ    อยู่ให้เขารักจากไปให้เขาคิดถึง