ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนในภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยวิธีรับตรงประจำปีการศึกษา 2546   รอบ 1


 
  เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ สกุล คณะ
2 04055004    ฐิติพร    ขุนทอง    ศึกษาศาสตร์ ฟิสิกส์   
1