ผลงานนักเรียน ปี 2544


หมวดวิทยาศาสตร์  โรงเรียนปากพูน  สนับสนุนให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์  ซึ่งก็มีผลงานของนักเรียนทุกปี  และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักเรียน   จึงได้ทำการรวบรวมผลงานของนักเรียนไว้  ผู้ที่สนใจจะได้มีแนวคิดในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป 


ธูปไล่แมลงวัน เครื่องบำบัดน้ำเสียจากผักตบชวา ยาหม่องไพล
ตะไคร้หอมกันยุง กระดาษรีไซเคิล แยมมะละกอ
น้ำสกัดชีวภาพ การเลี้ยงปูนิ่ม เส้นใยจากใบสับปะรด
ไข่เค็มสูตรใบเตย น้ำยาปลูกขนดอกอัญชัน เปลือกไข่ไล่มด
น้ำส้มจากกล้วย เทียนใบเตยหอมไล่ยุง

การทำกระดาษสาจากวัสดุธรรมชาติ

การทำกาวจากเศษยางดิบ

   
     
     

 


 

 

 

 

 

1