SECTION 1 Title 1 Title 2 Title 3
Selamat Datang ke Laman Web...  Selamat Datang ke Laman Web...Selamat Datang ke Laman web..
BIODATA AHLI

Mengandungi biodata setiap ahli Kumpulan Gardner SM-WB10, 2002

 

PENULISAN ILMIAH

Mengandungi penulisan yang mengupas tentang isu-isu dan trend semasa dalam pendidikan matematik

TUGASAN BERNAS

Mengandungi tugasan yang mengalakkan pelajar untuk menaakul tentang idea-idea matematik, untuk membuat perkaitan, untuk mengformulasi, bergelumang dengan dan menyelesaikan masalah

SINOPSIS

Mengandungi ringkasan topik-topik kursus yang telah dipelajari

MASALAH NON RUTIN

Mengandungi masalah yang mempunyai lebih daripada satu jalan penyelesaian

 

PENYELESAIAN MASALAH

Mengandungi contoh-contoh masalah non rutin berserta dengan beberapa strategi penyelesaian


 
Penghargaan

                                      

 

           

KUMPULAN GARDNER

SMWB KOHOT -10 2002 (9/6-27/7  2002 )

KUMPULAN GARDNER KOHOT 10 2002....KUMPULAN GARDNER KOHOT 10 2002....KUMPULAN GARDNER KOHOT 10 2002...

 

  HEXAHEDRON       ICOSAHEDRON     DODECAHEDRON      SPHERE

                     

 CYLINDER      TETRAHEDRON        CUBE       OCTAHEDRON

                    

 

 

Laman web ini adalah hasil usaha Kumpulan Gardner Kohot 10 dan didedikasikan kepada SEAMEO RECSAM dan Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai tanda penghargaan setinggi-tinggi terima kasih.

 

 

Segala idea , hasil penulisan dan tugasan dalam laman web ini lahir dari perbincangan ahli Kumpulan Gardner. Ini tidak mencerminkan dasar-dasar Kementerian Pendidikan Malaysia dan SEAMEO RECSAM

 

Ada lagi...... Kohot 10 : Kumpulan Stewart Devlin