index
Medlemmer
Aktiviteter
Sanger
Gartlandsgutans Offisielle Hjemmeside
Galleri
Velkommen til hjemmesida til GARTLANDSGUTAN. Å lese litt om ”gutan” er fornuftig bruk av tid og kanskje møter du oss engang!!!!
Gartland er vårt barndomssted og et naturlig utgangspunkt for våre arrangementer. Gartland er i dag en del av Grong kommune, men inntil 1963(?) var bygda en del av Harran kommune. Bygda vår består av ca. 200 fastboende og mange tilreisende i feriene. Gartland ligger i naturskjønne omgivelser ved elvenes dronning ”Namsen” hvor tonnevis av laks blir tatt hvert år. Trenger du fiskekort, guiding eller gode tips er lagets medlemmer behjelpelig.
Gartalndsgutan består av sju personer. En nærmere beskrivelse av hver enkelt finner du på de påfølgende sidene. Laget ble offisielt stiftet Langfredag påsken 2000. Bakgrunnen for stiftelsen var at medlemmen ønsket å styrke samholdet i bygda slik at den vil blomstre i framtida. Vi ønsker at bygda vår skal være et godt og spennende sted og bo. Isteden for å sitte å vente på at noe skal skje arrangerer vi nå egne ”happeninger” igjennom året. Vi deltar i store idrettsarrangementer, drar på fisketurer, deltar på festivaler, arrangerer julebord og vi har en egen underholdningsavdeling.
Laget består av bare gutter, men vi har tradisjon for å inkludere kvinner i våre arrangementer. Tilbakemeldingene fra disse har vært entydig positive. Har du lyst til å bli bedre kjent med de spennende ”gutan” fra Gartland er tiden nå inne. Skriv en mail eller helsing til oss.

På lagets vegne
Formann Johannes Østerås
Årsmøte 2001
Sist oppdatert
05.06.2003
Linker
Gartland Sportsklubb
Metalicen Minnes
Nyheter