Kálmán C

Kálmán C. György

Szakmai életrajz

 

Született: 1954. április 22. Budapest

E-mail: kalman@iti.mta.hu

Jelenlegi beosztás: MTA Irodalomtudományi Intézet, tudományos főmunkatárs

 

Tanulmányok

1972-1977      ELTE BTK, magyar-angol, majd magyar-esztétika szak

            Szakdolgozat: Tandori Dezső első kötetének fogadtatása

 

Fokozatok

2000: habilitáció, PTE Irodalomtudományi Doktori Program

1990: CSc, Az irodalom mint beszédaktus, az irodalomtudomány kandidátusa

 

Korábbi munkahelyek

1991-              MTA Irodalomtudományi Intézet, Irodalomelméleti Osztály, tudományos főmunkatárs

2000-2007      egyetemi tanár, PTE BTK Modern Irodalomörténeti és Irodalomelméleti Tanszék (tanszékvezető 2000-2005)

1990-2000      egyetemi docens, (J)PTE BTK Modern Irodalomörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Pécs

1986-1990      tudományos munkatárs, Irodalomelméleti Osztály, MTA Irodalomtudományi Intézet

1983-1986      tudományos segédmunkatárs, 20. századi Osztály, MTA Irodalomtudományi Intézet

1979-1983      könyvtáros, MTA Irodalomtudományi Intézet

1978-1979      irodalomtanár, I. István Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest

1977-1978      alkalmi munkák, fordítások, recenziók, lektori jelentések, óraadás

 

Társasági tagságok

1987-1990      International Association for Semiotic Studies

1985-              Nemzetközi Hungarológiai Társaság

1984-              AILC/ICLA: Association Internationale de Littérature Comparée

1997-2003      Committee of Literary Theory of the AILC, tag

 

Egyetemi-oktatási tevékenység

2000-2007      PhD-hallgatók oktatása a PTE IDI-ben

1995 és 2006 között alkalmanként államvizsgáztatás az ELTE BTK Angol-Amerikai Tanszékén, záróvizsgáztatás az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában

1992-2007      docens, majd 2000-től egyetemi tanár, PTE BTK Modern Irodalomörténeti és Irodalomelméleti Tanszék (mb tanszékvezető 1987-2000, tanszékvezető 2000-től 2005-ig)

1986-1987      magyar nyelv és irodalom tanítása amerikai diákoknak, MKKE, Budapest

1987-1988      irodalomoktatás amerikai diákoknak, Eötvös Collegium, Budapest

 

Tanulmányutak és előadások kongresszusokon, konferenciákon
(aláhúzva a felkérésre történt előadások)

1980    Dubrovnik, 9th Int'l Congress of Aesthetics

1984    Novi Sad/Újvidék, konferencia a 20. századi magyar irodalomról

1985    Párizs, 11th Congress of the AILC

1986    Bécs, 2. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus

1988    München, 12th Congress of the AILC

1989    Barcelona, Perpignan, 4th International Congress of Semiotics

1989    Várna, magyar/bulgár konferencia az irodalomelméletről

1990    Amszterdam, Hollandia, 2 hetes ösztöndíj és előadás az Univ. Amsterdamon

1998    Leiden, Hollandia, 15th Congress of the AILC

2000    Kairó, Egyiptom, 2nd Conference on Literary Criticism

2000    Pécs, Round Table with Jacques Derrida on the future of universities

2001    Berlin, Németország, Conference of the AILC Committee of Literary Theory

2002    Dubrovnik, Horvátország, Conference of the AILC Committee of Literary Theory

2002    Pécs, meghívott “keynote speaker” az IGEL (International Society of Empirical Literary Studies) konferenciáján

2002    Szófia, Bulgária, bulgár-magyar közös konferencia (akadémiai együttműködés)

2002    Tallinn, Észtország, észt-magyar közös konferencia (akadémiai együttműködés)

2004    Limoges, Franciaország, az Université Limoges és a Pécsi Egyetem közös munkakonferenciája a nyelvészet és irodalomtudomány összefüggéséről

2005    Pécs, Jacques Derrida Memorial Round Table, Jean-Luc Nancy részvételével

 

 

Egyéb tanulmányutak

1987    Toronto és Montreal, 30 napos állami ösztöndíj

1989    Amsterdam, 2 hetes ösztöndíj az Univ. of Amsterdam-on

1992    London, 2 hetes ösztöndíj a London University-n

1993 - 1994    Tel Aviv, Porter Institute of the Tel Aviv University, a Soros Alapítvány 4 hónapos ösztöndíja, további 4 hónap a Kulturális és Oktatási Minisztérium támogatásával

1993    Stockholm és Lund, 2 hetes ösztöndíj a Stockholmi és a Lundi Egyetemen

 

Díjak

1989    Kanyó Zoltán emlékdíj

1989    Móricz Zsigmond ösztöndíj

1991    Akadémiai Kiadó nívódíj

1997    Széchenyi Professzori Ösztöndíj

1999    Soros kritikusi díj

2000    Alföld-díj

2003    Szépírók Társasága Kritikusi Díj

2004    a legjobb tanár, PTE BTK

 

Magyar és/vagy nemzetközi konferencia szervezése:

1999    az AILC Elméleti Bizottságának „Literatures of Theory” c. konferenciájának megszervezése (Pécs)

2000    részvétel Jacques Derrida pécsi meghívásának szervezésében

2001    részvétel Samuel Weber és Wolfgang Iser pécsi meghívásának szervezésében

 

Részvétel magyar és/vagy nemzetközi folyóiratok szerkesztőségében:

2005-                          Literatura, szerkesztő

2003-                          BUKSZ, szerkesztő

1995-96                      2000, szerkesztő

1993-                          A Café Babel szerkesztőbizottsági tagja

1992-95                      Beszélő, szerk. biz. tag

1990-2000                  Literatura, szerkesztő

 

Részvétel a magyar tudományos közéletben:

1991-94          Az MTA Poétikai Munkabizottságának titkára

1997-              Az MTA Irodalomtudományi Bizottságának titkára, később tagja

 

Egyetemi doktori programokban alapító belső tagként, külső tagként való részvétel:

            PTE Irodalomtudományi Doktori Iskola, alapító külső tag

 

Doktori dolgozatok konzulensi, témavezetői feladatai, OTDK-n résztvevő hallgató témavezetője:

Doktori dolgozatok: N. Kovács Tímea (azóta könyvként is megjelent); Kiss Gábor Zoltán; Szilágyi-Nagy Ildikó; további három hallgató témavezetője

Több – Orbán Jolánnal közösen irányított – hallgatónk került az évek során az OTDK első három helyének valamelyikére (Rácz I. Péter, Böhm Gábor, Horváth Péter, Kiss Gábor Zoltán, Bagi Zsolt).

 

Kutatási pályázat témavezetői tevékenysége, felsőoktatási kutatócsoport, műhely vezetése (a csoport kutatási témájának és főbb eredményeinek megjelölésével):

Kb. 1994-2007: a Sensus Csoport alapítója és egyik vezetője (a PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszéke hallgatóinak és tanárainak irodalomelméleti, kritikai, művészetelméleti kutatócsoportja, amely máig számos előadást, konferenciát, megbeszélést szervez)

2000-2003 OTKA ny. szám: 32064. A kulturális kritika elmélete, gyakorlata és alkalmazása az oktatásban. Témavezető: Orbán Jolán (PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék). Közreműködő, a megjelent kötet társszerkesztője

2002-2006 NKFP 5/130. sz. „A nemzeti irodalomtörténet-írás módszerei és problémái” c. projekt pécsi konzorciumának vezetője