kalmancgy-publications

Kálmán C. György publikációi

 

1. 1990-ig

 

(a) külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet

 

1.      Hungary. In: New Literary History International Bibliography of literary theory and interpretation 1984-1985. Baltimore: Johns Hopkins U. P., 1988.

 

 

(b) belföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet

 

1.      Az irodalom mint beszédaktus. Fejezet az irodalomelmélet történetéből. Budapest: Akadémiai, 1990. [Opus Irodalomelméleti Tanulmányok 12.] 173 o.

 

 

(c) nemzetközi folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány

 

1.      Context. The main factor of the receiver's creativity. Proceedings of the 9th International Congress of Aesthetics. Dubrovnik, 1980. Vol. 2. Beograd, 1980. Vol. 3. (Abstracts) Beograd, 1980.

2.      (With Gábor Prószéky, László Kálmán, Ádám Nádasdy) Topic, focus, and auxiliaries in Hungarian. Groningen Arbeiten zur germanistischen Linguistik 24(1984), 162-177.

3.      Some borderline cases of translation. New Comparison 1(1986), No.1.: 117-122.

4.      The rise of the absurd (?) in Hungarian drama. Neohelicon 13(1986), No. 1.: 163-176.

5.      (With Gábor Prószéky, László Kálmán, Ádám Nádasdy) Hocus, focus, and verb types in Hungarian infinitive constructions. In: Werner Abraham, S. de Mey, eds., Topic, focus, and configurationality. Amsterdam: John Benjamins, 1986, 129-142.

 

 

(d) hazai folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány;

 

1.      Barabás András, Kálmán C. György és Nádasdy Ádám: Van-e a magyarban tulajdonnév? NyK 79: 135–55.

2.      Beszédaktus-elmélet és irodalomelmélet. Pubikálatlan előadás az MTA Irodalomtudományi Intézetében rendezett irodalomelméleti konferencián, 1981. november 23-24. L. J. Sziki beszámolóját, Acta Litteraria 25(1983), 160-167.

3.      György Mátyás groteszk magánbeszédei. Irodalomtörténeti Közlemények 86(1982): 330-349.

4.      A türelmetlen olvasó. Irodalomtörténet 15(1983): 434-440.

5.      Beszédaktus-elmélet és irodalomelmélet. Helikon 29(1983): 128-151.

6.      Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor kísérletéről. In: Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor: Az élmény tudatától a tudat élményéig. Budapest: Művelődéskutató Intézet, 1984, 55-70.

7.      Az Akadémia irodalmi pályázatairól, 1848-1867. Irodalomtörténeti Közlemények 88(1984): 440-457.

8.      'Egyszer' és 'mindig': Idő és emlékezés az Egy polgár vallomásaiban. Hungarológiai Közlemények (Novi Sad, YU), 16(1984): 1187-1195.

9.      Szempontok az irodalomtörténetírás tanulmányozásához. Literatura 11(1984): 162-177.

10.  Biblográfia Lukács Györgyről. MM Tájékoztató 1985, No. 2.: 119-188.

11.  Intertextuális bibliográfia. Helikon 42 (1996), 1-2., 143-154.

12.  Rövid kánon-bibliográfia. Helikon 44 (1998), 355-366.

13.  Kosztolányi-bírálat a MÁ-ban. Üzenet (Subotica, YU) 15(1985): 204-207.

14.  A rossz orvos szerkezetének néhány eleme. Literatura 13(1986), No. 1-2.: 16-26.

15.  Utószó. In: Újvári Erzsi: Csikorognak a kövek. Budapest: Szépirodalmi, 1986, 105-122.

16.  Az Akadémia irodalmi pályázatairól (1857-1867). In: Németh G. Béla, szerk. Forradalom után - kiegyezés előtt. Budapest: Gondolat, 1988, 151-174.

17.  György Mátyás, a kritikus. Literatura, 14(1987-1988), No. 3.: 303-328.

18.  Mi a bajom Nagy Lászlóval? 2000 1(1989), No. 6.

19.  (Nádasdy Ádámmal, Kálmán Lászlóval, és Prószéky Gáborral) A magyar segédigék rendszere. Általálános Nyelvészeti Tanulmányok 17(1989), 49-103.

20.  Világirodalmi lexikon. Vol. 6., Budapest: Akadémiai, 1979.

Kompozíció. 488-494.

Kontextualizmus. 536.

Kontextus. 536-539.

Korszak. 593-596.

Közvetlenség. 660-661.

21.  Világirodalmi lexikon. 7., Budapest: Akadémiai, 1982.

Marginális irodalom. 757.

22.  Világirodalmi lexikon. 8., Budapest: Akadémiai, 1982.

Marker. 28.

Második közvetlenség. 98-99.

Meghatározatlan tárgyiasság. 193-195.

Mérték. 269-270.

Mimetikus művészet. 412.

Mimézis. 412-413.

Modellelmélet. 482-483.

Modernizmus. 485-486.

Modorosság. 487-488.

Módszer. 488-490.

Műértés. 661-664.

Műközpontúság. 691-693.

Művészi módszer. 766-768.

Művészietlenség. 765-766.

Művésziség. 768-769.

23.  Irodalomtudomány. Kulturális Kisenciklopédia. Budapest: Kossuth, 1986. 267-270.

 

 

(g) külföldön vagy belföldön kiadott kötet szerkesztése;

 

1.      Beszédaktus-elmélet és irodalomelmélet. Helikon 29(1983): 3.

2.      (Válogatás, utószó) Újvári Erzsi. Csikorognak a kövek. Budapest: Szépirodalmi. 1986, 124 o.

 

 

(h) tudományos munka bírálata, recenziók;

 

1.      G. Prince. A grammar of stories. Helikon 22(1976): 460-461.

2.      A. Preminger et al., eds. Princeton encyclopedia of poetry and poetics. Helikon 23(1977): 367-370.

3.      W. O. Hendricks. Essays on semiolinguistics and verbal art. Helikon 24(1978): 238-239.

4.      J. Barzun. The use and abuse of art. Helikon 24(1978): 383-384.

5.      D. Lodge. The modes of modern writing. Helikon 24(1978): 507-510.

6.      Lotz János. Szonettkoszorú a nyelvről. Magyar Filozófiai Szemle 22(1978): 689-692.

7.      Noam Chomsky. Reflections on language. Magyar Filozófiai Szemle 22(1978): 878-882.

8.      B. Gray. The grammatical foundations of rhetoric. Helikon 25(1979): 428-429.

9.      A. Hill. Constituent and pattern in poetry. Helikon 25(1979): 425-426.

10.  Gray. The phenomenon of literature. Helikon 26(1980): 166-168.

11.  Szende Tamás. A szó válsága. Helikon 26(1980): 372-373.

12.  M. A. Jazayery et al., eds. Linguistic and literary studies. Helikon 26(1980): 390-391.

13.  J. D. Sapir, Chr. Crocker, eds. The social use of metaphor. Helikon 26(1980): 397-398.

14.  D. Holdcroft. Words and deeds. Filozófiai Figyelő 2(1980): 102-115.

15.  Pléh Csaba. A pszicholingvisztika horizontja. Helikon 27(1981): 88-89.

16.  T. Bennett. Formalism and Marxism. Helikon 27(1981): 93.

17.  C. Diamond, J. Teichman, eds. Intention and intentionality. Helikon 27(1981): 304-305.

18.  J. Habermas. Communication and the evolution of society. Helikon 27(1981): 327-328.

19.  T. J. Taylor. Linguistic theory and structural linguistics. Helikon 27(1981): 461-462.

20.  C. Belsey. Critical practice. Helikon 28(1982): 152-153.

21.  J. Verschueren. Pragmatics. Helikon 28(1982): 153-154.

22.  P. Werth, ed. Conversation and discourse. Helikon 28(1982): 448-449.

23.  Horváth I., Veres A., eds. Ismétlődés a művészetben. Helikon 28(1982): 625-627.

24.  Vigh Árpád. Retorika és történelem. Irodalomtörténeti Közlemények 86(1982): 502-504.

25.  H. Schechter, J. G. Semeiks, eds. Patterns in popular culture. Helikon 29(1983): 88-89.

26.  M. L. Pratt. Towards a speech act theory of literary discourse. Helikon 29(1983): 242-244.

27.  B. H. Smith. On the margins of discourse. Helikon 29(1983): 244-246.

28.  S. Fish. Is there a text in this class? Helikon 29(1983): 246-247.

29.  J. R. Searle. Expression and meaning. Helikon 29(1983): 249-251.

30.  Horváth I., Veres A., eds. Ismétlődés a művészetben. Acta Litteraria 25(1983): 179-182.

31.  L. Hanko, V. Voigt, eds. Genre, structure and reproduction in oral literature. Neohelicon 10(1983), No. 1.: 319-320.

32.  G. Genette. Narrative discourse. Helikon 29(1983): 469-473.

33.  D. Freeman, ed. Essays in modern stylistics. Helikon 29(1983): 477-478.

34.  J. Sanford, S. C. Garrod, eds. Understanding written language. Helikon 30(1984): 361-362.

35.  Révai József. Ifjúkori írások. Párttörténeti Közlemények 1984, No. 4.: 246-248.

36.  Bojtár Endre. Egy kelet-européer az irodalomelméletben. Kortárs 29(1985), No.11.: 166-168.

37.  B. Lang. Faces. Helikon 31(1985): 102.

38.  J. Greimas, J. Courtés. Semiotics and language. Helikon 31(1985): 105-106.

39.  Az évszázad csapdái. Poszler György tanulmánykötete Lukács Györgyről. Nagyvilág 33(1988): 768-769.

40.  Az esztéta mint műalkotás. (Zoltai Dénes: Egy írástudó visszatér.) Nagyvilág 33(1988): 1412-1413.

41.  S. J. Hekman. Hermeneutics and the sociology of knowledge. Helikon 34(1988): 564-566.

 

 

 

2 1990 után

 

(a) külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet;

 

 

(b) belföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet;

 

1.      Te rongyos (elm)élet! Budapest: Balassi, 1998, 293 o.

2.      Mű- és valódi élvezetek. Kritikák, tanulmányok. Pécs: Jelenkor, 2002. 221 o.

 

 

(c) nemzetközi folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány;

 

1.      Comparing criticism to what. Neohelicon 17(1990): 1: 79-100.

2.      Boundaries of interpretive communities. In: D. Fokkema, ed. Proceedings of the 12th Congress of the ICLA, Münich, 1988. Vol. 5. München: Iudicium Verlag, 1990, 105-111.

3.      Çeviride Bazı Sınır Durumlar. Metis (İstambul), 14(1991 Kiş) ??-??

4.      Signs/signals of literariness. Sign Theory vs Reception Theory. In: Michel Balat, Janice Deledalle-Rhodes, éd. Signs of Humanity. L'homme et ses signes. Vol. 1. The Hague - Paris: Mouton de Gruyter, 1992, 513-519.

5.      Some borderline cases of translation. In José Lambert, André Lefevere, eds. La traduction dans le développement des littératures. Bern etc.: Peter Lang, 1993, 69-72.

6.      What Is Wrong with Interpretive Communities? Hungarian Journal of English and American Studies 3(1997), 1: 53-73.

7.      A New Bibliography of Critical Theory. Donald G. Marshall: Contemporary Critical Theory: A Selective Bibliography. Poetics Today 18(1997): 1: 121-125.

8.      Literariness of Theory. Neohelicon 27(2000):1, 15-20.

9.      Ways of Representing Discontinuous Memories: Re-arranging the Canonical Order by Breaking with Classical Literary Historiography. In Raymond Vervliet, Annemarie Estor, eds. Methods for the Study of Literature as Cultural Memory. Volume 6 of the Proceedings of the XVth Congress of the International Comparative Literature Association “Literature as Cultural Memory”, Leiden 16-22 August 1997. Amsterdam/Atlanta, GA: Rodopi, 2000, ??-??. [Series: Textxet. Studies in Comparative Literature 30 Proceedings of the XVth Congress of the International Comparative Literature Association “Literature as Cultural Memory”]

10.  Canonised Interpretations. In: Mihály Szegedy-Maszák, ed. National Heritage - National Canon. Budapest: Collegium Budapest Workshop Series, 2001, No. 11, 95-106.

11.  Literaturovedennie, 90-e gody. Inostrannaja Literatura 2001, No. 3., 223-229.

12.  Ideologies of (and in) interpretation. Mintegy 400 lapnyi, többnyire angol nyelvű szöveg a prágai Virtus gondozásában az Open Society Institute/Research Support Scheme honlapján, 2001 tavaszától:
http://e-lib.rss.cz/cgi-bin/diglib/element_show.cgi?element_id=98.

13.  On happiness, or the performative without conditions. Neohelicon 28(2001), 2, 51-54.

14.  After Dictatorships: Transition, Modernity, Post-Modernity and Power. In Djelal Kadir, Dorothea Löbbermann, eds. Other Modernisms in an Age of Globalization. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 2002, 63-73.

15.  Kanonizirani interpretacii. Literaturna mis’l (Sofia) 45(2001), 1-2, 122-132.

16.  Marginal Characters of (Literary Hi)story: The Popular, the Avant-Garde, the Subcultural in Totalizing Literary Historical Narratives. Neohelicon XXX (2003) 2, 41-48.

17.  Is There Meta-Criticism? In: Ezz Eldin Ismail, ed.: Literary Criticism at the Threshold of the Century. Globalism, Literary Theory, Criticism and Meta-Criticism, Cultural Criticism, Feminsim and Post-Colonialism, Text Analyis. Papers of The Second International Conference for Literary Criticism, Kairo, Ain Shams University, 2003. 591-600.

18.  The Professionals’ Field of Operation: Canons. In: Raja Kuncseva at al., eds. Da otgledas szmiszela. Szbornik v cseszt na Radoszvet Kolarov. Szofija, Izdatelszki centar “Bojan Penev”, 2004. 74-82.

19.  Translating Language, Text, Short Story, Genre, Style, Literary Trend… and Culture.” In: Rein Undusk, ed. At the End of the World. Text, Motif, Culture. Tallinn: The Under and Tuglas Literature Centre, 2005. [Collegium Litterarum 18.] 82-93.

20.  Preface. In Radosvet Kolarov, György C. Kálmán, eds. Images of the Other in Literary Communication. 1. Sofija: Bojan Penev Izdazelski Centar, 2006, 7-9.

21.  The „Other” in/of Literary Theory. In Radosvet Kolarov, György C. Kálmán, eds. Images of the Other in Literary Communication. 1. Sofija: Bojan Penev Izdazelski Centar, 2006, 18-30.

22.  Kafka’s Prometheus. Neohelicon 34(2007), 1: 51-58.

 

 

(d) hazai folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány;

 

1.      A metafora problémája a beszédaktus-elmélet ihlette irodalomtudományban. Helikon, 36(1990), 498-504.

2.      A magyar avantgarde irodalom kezdeteiről. In: J. Jankovics et al, eds. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. Budapest--Wien: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 1991. 1020-1025.

3.      Interpretáczió-mitológiák. 2000 3(1991): 7: 59-62.

4.      A beszédaktus-elmélet szövegfelfogása. Literatura 16(1991): 137-144.

5.      Értelmezés és profizmus. Magyar Napló 3(1991): 18: 15-18.

6.      A beszédaktus-elmélet és az irodalomelmélet. In: Szili József, szerk. A strukturalizmus után. Érték, vers, hatás, történet, nyelv az irodalomelméletben. Budapest: Akadémiai, 1992, 199-238.

7.      Profizmus az irodalomtudományban. Helikon 38(1992): 163-170.

8.      A harmincas évek elbeszélő szövegei: terminológia és tipológia. Literatura 1992: 256-268.

9.      Név és beszédaktus. Helikon 38(1992): 474-477.

10.  A harmincas évek elbeszélő szövegei: terminológia és tipológia. In: Kabdebó Lóránd, Kulcsár Szabó Ernő, szerk.: Szintézis nélküli évek. Nyelv, elbeszélés és világkép a harmincas évek epikájában. Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1993, 82-101.

11.  Zsengék, töredékek, kétes hitelűek. In: Kovács Sándor s. k., Odorics Ferenc, szerk.: Dekonferencia. Szeged: JATE Irodalomelméleti Csoport, é. n. [1994], 83-93.

12.  A beszédaktus-elmélet szövegfelfogása. In: Antalné Szabó Ágnes, Madarászné Marossy Ágnes, szerk.: Szövegtani szemelvénygyűjtemény. Bp.: ELTE TFK, 1995, 145-153.

13.  Az irodalomtudományi strukuralizmus és az új szemléletek jelentkezése. In: Dobos István, szerk.: Bevezetés az irodalomelméletbe. Szöveggyűjtmény. Debrcen: KLTE, 1995, 31-40.

14.  Ó, be jó itt! In: Odorics Ferenc, Szilasi László, szerk.: FANNI hagyományai. DEkonFERENCIA II. Szeged: Ictus és JATE Irodalomelmélet Csoport, 1995, 73-78.

15.  Irodalom és rendszerek. Helikon 41(1995), 419-433.

16.  Szimbolizáció és irodalomtudomány. In: Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, szerk.: "Jelbeszéd az életünk". A szimbolizáció történte és kutatásának módszeri. Bp.: Osiris-Századvég, 1995, 125-134.

17.  Merre is? Alföld 47(1996), 2, 27-33.

18.  Mi a baj az értelmezői közösségekkel?. Literatura ?? (1996), 3., 374-393.

19.  Van-e kanonikus kritika? In: Péter Ágnes, Sarbu Aladár, Szalay Krisztina, szerk. Éhe a szónak. Irodalom és irodalomtanítás az ezredvégen. Bp., Eötvös József Könyvkiadó, 1997. 135-146.

20.  Elméletalkotó közösségek. In: Kálmán C. György, Orbán Jolán, szerk.: Irodalom, nyelv, kultúra. Sensus Füzetek 1. Pécs: Jelenkor, 1998, 159-168..

21.  Illetéktelen előszó. In: Nemes Lívia: Alkotó és alkotás. Bp., Animula, 1998, 7-12.

22.  A kis népek kánonjainak vizsgálata. Helikon 44 (1998), 251-260.

23.  Kassák Lajos mint Pusztaszabolcs. Café Babel 27(1998, No.1), 119-124.

24.  Irodalomtudomány, 90-es évek. Jelenkor, 42(1999), 1274-1281.

25.  Példázat, mise en abyme, metafora - remix -. In: Bedecs László, szerk. Találkozó poétikák. A 70 éves Szili József köszöntése. Miskolc-Budapest, kiadó nélkül, 2000, 141-146.

26.  Harry Potter játékai. Café Babel, 37(2000/1, ősz), 119-124.

27.  A magyar próza 1989 után. In: Prof. Dr. Enyedi György, főszerk. Magyarország az ezredfordulón. Budapest: CEBA Kiadó, 2000 [2001], 551-556.

28.  Mi a baj az értelmezői közösségekkel? In: Az értelmező közösségek elmélete. Budapest: Balassi Kiadó, 2001, 36-62.

29.  Utószó. In: René Wellek - Austin Warren: Az irodalom elmélete. [2. kiadás.] Budapest: Osiris, 2002, 277-283.

30.  Elméletalkotói közösségek. In: Az értelmező közösségek elmélete. Budapest: Balassi Kiadó, 2001, 113-129.

31.  A boldogságról, avagy a feltételek nélküli performatív. PArtoldal 2001, 1. sz., 16-19.

32.  A Literatura pécsi válogatása elé. Literatura 2000/2, 142-148.

33.  A metakritikáról. Helikon 47(2001), 21-28.

34.  Csalárd regény. (Újraolvasás) Jelenkor 45(2002), 1051-1056.

35.  A módszer ígérete. In: Irodalomelmélet az ezredvégen. Szerk. Ármeán Ottília, Fried István, Odorics Ferenc. Bp. – Szeged, Gondolat – Pompeji, 2002. 311-320.

36.  A szépirodalom és az NKA. Beszélő 3 folyam, 8 (2003) 4, 64-65.

37.  Az irodalomtörténet mellékszereplőiről. Literatura 2003/3, 259-267.

38.  Mennyit értünk egy idegen kultúrából? Kis esettanulmány. In: Zemplényi Ferenc, Kulcsár Szabó Ernő, Józan Ildikó, Jeney Éva, Bónus Tibor, szerk. Látókörök metszése. Írások Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Budapest: Gondolat Kiadói Kör, 2003, 225-232.

39.  Konrád György regényei – fikció és kísérlet. Literatura 30(2004), 334-348.

40.  The Novels of György Konrád – Fiction and Experiment. Literatura (English Special Issue) 30(2004), 58-73.

41.  Avantgárd és irodalomtörténet-írás. In: Veres András, szerk. Az irodalomtörténet esélye. Bp., Gondolat, 2004, 63-72.

42.  Kánon és eredet. Café Babel 45-46(2004), 15-20.

43.  „Az ártatlanság elvesztése”: lehetünk-e laikusok? In Lóránt Zsófia, Scheibner Tamás et al., szerk., Laikus olvasók? A nem-professzionális olvasás értelmezési lehetőségei. Budapest, L’Harmattan, 2006, 12-19.

44.  Második gondolatok Tverdota György Eszmélet-elemzéséről Literatura 32(2006), 1.sz., 103-107.

45.  Viccel az író bácsi. 2000 18(2006): 7-8: 108-112.

46.  A túlélés poétikai problémái. 1945. Megjelenik Szép Ernő Emberszag című kötete. In: Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, szerk. A magyar irodalom történetei. 1920-tól napjainkig. Budapest: Gondolat, 2007, 418-427.

47.  A részek győzelme a józan egész fölött. 1973. Megjelenik Tandori Dezső második kötete, az Egy talált tárgy megtisztítása. In: Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, szerk. A magyar irodalom történetei. 1920-tól napjainkig. Budapest: Gondolat, 2007, 661-671.

48.  Sajnos. In: [Szerk. nélkül:] Újraolvasott negyedszázad. Szépírók szimpóziuma a Petfi Irodalmi Múzeumban, 2006. szeptember 14. Budapest: [kiadó nélkül – Szépírók Társasága], 2007, 35-43.

49.  “Evvel a dalban” Literatura 32(2007), 2: 204-210.

 

 

(g) külföldön vagy belföldön kiadott kötet szerkesztése;

 

1.      Sinkó Ervin. Az út. Kiadatlan naplók és írások. Budapest: Akadémiai, 1990, 653 o. Munkatárs.

2.      Profizmus az irodalomtudományban. Helikon 38(1992): 2.

3.      Mándy Iván: Budapesti legendák. Budapest: a Városháza kiadása, 1993, 167 o.

4.      Rendszerelvű irodalomtudomány. Helikon 41(1995): 4

5.      Irodalom, nyelv, kultúra. Exkurzus. Pécs: Jelenkor, 1998. 179 o.(Sensus Füzetek 1.) Szerkesztés, sorozatszerkesztés (Orbán Jolánnal).

6.      Vál., szöveggond., utószó. A korai avantgárd líra. Bp., Unikornis, 2000, 282 o.

7.      Szerk., előszó. Az értelmező közösségek elmélete. Budapest: Balassi Kiadó, 2001. 201 o. Opus irodalomelméleti Tanulmányok. Új sorozat 3.

8.      Értelmezések az elmúlt századból. Bagi Zsolt, Benyovszky Tóth Anita stb. tanulmányai. Pécs: Jelenkor, 2002, 252 o. (Sensus Füzetek 2.) Szerkeszés, sorozatszerkesztés (Orbán Jolánnal).

9.      [Szerkesztés] Beck Zoltán: A lehetséges cigány irodalom. Pécs, PTE BTK Romológia Tanszék, 2003. Gypsy Studies 12. 80 o.

10.  [A fordítás egybevetése az eredetivel:] Wolfgang Iser: Az értelmezés világa. ford. Lajosi Krisztina., Budapest: Gondolat—ELTE, 2004, 207 o.

11.  Radosvet Kolarov, György C. Kálmán, eds. Images of the Other in Literary Communication. 1. Sofija: Bojan Penev Izdazelski Centar, 2006. 266 o.

 

 

(h) tudományos munka bírálata, recenziók

 

1.      Takács F. T. S. Eliot and the language of poetry. Nagyvilág 35(1990): 11: 1735-1736.

2.      F. Gerber, ed. Romantic irony. Neohelicon, 18(1991): 1: 289-296.

3.      Petőfi (S. János) hazahozatala. (Szemiotikai szövegtan. 1. A szövegtani kutatás néhány alapkérdése. Szerk. Petőfi S. János, Békési Imre. Szeged, 1990.; Petőfi S. János: Szöveg, szövegtan, műelemzés. Textológiai tanulmányok. Bp., 1990. BUKSZ 1991: 1: 57-

4.      Mégiscsak jó irodalomelméletet olvasni (Tsur, Reuven: How Do the Sound Patterns Know They Are Expressive? The Poetic Mode of Speach Perception ; On Metaphoring; The Road to Kubla Khan: A Cognitive Approach) Holmi 1991/5/640-643.

5.      TLS. BUKSZ 1991: 4: 506.

6.      Stanley Fish: Doing what comes naturally. Helikon 38(1992): 293-294.

7.      Jim Merod: The political responsibility of the critic. Helikon 38(1992): 294-295.

8.      Causal theories of Mind. On believing. Meaning, use and interpretation of language. Speech acts, meaning, and intentions. Helikon 38(1992): 295-298.

9.      Balassa Péter: A látvány és a szavak. Itk 95(1991):

10.  Kántor, az örök. (Szamos Rudolf: Kántor a nagyvárosban.) Magyar Napló 4(1992): 8 (április 17.), 26-27.

11.  Recenziótörmelékek a derridológiáról. (Jacques Derrida: Grammatológia.) Magyar Napló 4(1992): 10 (május 15.), 35.

12.  Tegeződve. (Szép Ernő: Kispanasz.) Beszélő 3 (1992): 33, 29-30.

13.  Nem semmi, nem elég. (Németh Gábor: A Semmi könyvéből.) Beszélő 3(1992): 34 (augusztus 22.), 29-30.

14.  Így gondozd a szöveget! (Katona József: Bánk Bán, Kosztolányi Dezső: Édes Anna.) Beszélő 3(1992): 36, 44-45.

15.  Sok könnyű darab. (Garaczi László: Nincs alvás!) Beszélő 3(1992): 39 (szeptember 26.), 45.

16.  A már megtalált. (Kertész Imre: Gályanapló.) Beszélő 3(1992): 41 (október 10.), 42-43.

17.  The best of Mándy? (Mándy Iván: Kitépett füzetlapok.) Beszélő 3(1992): 44 (október 31.), 24-25.

18.  Művészet, a mi környékünkön. (New Observations, 91.) Beszélő 3(1992): 49 (december 5.), 29.

19.  Andersen halott. Beszélő, 4(1993): 6, 40-41.

20.  Hűlt hely. Hajnóczy Péter összegyűjtött munkái. Beszélő, 4(1993): 10, 43-44.

21.  Terjed az ismeret. Ismeretterjesztő könyvek gyerekeknek. Beszélő, 4(1993): 12, 42-43.

22.  F. sz. - avagy a makulátlan, természet adta szépség. Robert Mapplethorpe képei Stockholmban. Beszélő, 4(1993): 13, 41-42.

23.  Mindenki újságíró - Kompjúterjú. (Szerk. Kálmán C. György.) Beszélő, 4(1993): 14, 43-45.

24.  Jönek a bolgárok. Krasztev Péter, szerk. A mutáns egzotikuma. Bolgár posztmodern esszék. Beszélő, 4(1993): 17, 29-30.

25.  Naturalizmus rokokó tánczenére. Carl Michael Bellman: Fredman episztolái és dalai. Beszélő, 4(1993): 20, 29-30.

26.  Aki a beszéd-nélküliért beszél. Tar Sándor: A Te országod. Beszélő, 4(1993): 22, 25-26.

27.  Jó kilátások. A. Cole: A perspektíva. M. Howard: Gauguin. Beszélő, 4(1993): 25, 30-31.

28.  Egy tekercs. Esterházy Péter - Banga Ferenc: Egy nő. Beszélő, 4(1993): 26, 30-31.

29.  Hol is vagyunk? Bojtár Endre: Kelet-Európa vagy Közép-Európa? Beszélő, 4(1993): 27, 27-28.

30.  Hanyadvonal. Sárközi Mátyás: Torkig Bizánccal - Porogi András: Mars & Venus. Beszélő 4(1993): 32, 27-28.

31.  A borstörő, az elemző, a humoros, az ábrándos. R. Székely Julianna: Hátsó pöff. 180 o. – Váncsa István: Körutazás Amnéziában. 197 o. – Gyurkovics Tibor: A Szent Bal. 137 o. Valamennyi: Budapest, 1993, Mécs László Lap- és Könyvkiadó, Scriptor füzetek, ár nélkül. Beszélő 4(1993): 36, 27-28.

32.  Hasek után nyúlni a kriglihez. J. J. Marek: A derék Svejk kalandjai a második világháború után. Beszélő 4(1993): 46, 38.

33.  Kis regény, kis csalódás. J. Rylski: Az ezredes. Beszélő 4(1993): 47, 37.

34.  A cseh csoda. J. Skvorecky: Csoda. Beszélő 4(1993): 50, 36-37.

35.  A szindróma. Alföldy Jenő: Irodalmi fogalomtár. BUKSZ 4(1993): 1: 33-36.

36.  A szamizdat Beszélő. Holmi 1993 augusztus, ????

37.  A póráz és az írók viszonya a 60-as évek Magyarországán. Helikon 39(1993): 393-399.

38.  Feleletre várva. Kulcsár Szabó Ernő, Kabdebó Loránd, szerk., "...de nem felelnek, úgy felelnek." BUKSZ 4(1993): 4: 429-433.

39.  Az irodalomtudomány első tankönyve. Bókay Antal: Az irodalomtudomány alapjai. Literatura 20(1993): 351-356.

40.  A szamizdat Beszélő. (Beszélő. Összkiadás I-III.) Holmi 1993: 8: 166-1170.

41.  Belső beszéd. (Lator László: Szigettenger.) Beszélő 5(1994), 11. sz. (márc. 17.), 33-34.

42.  Ebben és ebből élünk. (Parti Nagy Lajos: Se dobok, se trombiták.) Beszélő 5(1994), 13. sz. (márc. 31), 36-37.

43.  Az alapeset. (Vargyas Lajos: Kerítésen kívül.) Beszélő 5(1994), 16. sz. (ápr. 21), 34.

44.  Tükörben tükrök. (Kosztolányi Dezső - Tükörben.) Beszélő 5(1994), 18. sz. (máj. 5.), 34-35.

45.  Utazók és kultúrák. (H. Miller: Az amarusszioni kolosszus. M. Vargas Llosa: A beszélő. - E. Waugh: Bombahír.) Beszélő 5(1994), 19. sz. (máj. 12), 36-37.

46.  A neves, Nobel-díjas angol író, Viliem Góulding könyve magyarul. Beszélő 5(1994), 29. sz. (júl. 21.), 36-37.

47.  Ne kelljen választani. (Csalog Zsolt: Falak és falromok. - Esterházy Péter: Egy kékharisnya följegyzéseiből.) Beszélő 5(1994), 31. sz. (aug. 4.), 34-35.

48.  A tudós költő viccelődik. (U. Eco: Bábeli beszélgetés.) Beszélő 5(1994), 32-33. sz. (aug. 18), 44-45.

49.  Új Szentkuthy-könyv... Beszélő 36(1994), 34-35 (szept. 1.), 46.

50.  Kosarasok a vérzivatarban. (Tibor Fischer: A béka segge alatt.) Beszélő 5(1994), 37. sz. (szept. 15), 36.

51.  Énekli, felolvassa, átéli: a szerző. (Kornis, Parti Nagy, Szilágyi Åkos kazettái a Vox Libris sorozatban). Beszélő 5(1994), 43. sz. (okt. 27), 35-36.

52.  Kifullad, ásít. (Bret Easton Ellis: Amerikai Psycho.) Beszélő 5(1994), 45. sz. (november 10), 37-38.

53.  Agy király katonája. (Tilman Spengler: Agymetszők.) Beszélő 5(1994), 46. sz. (nov. 17.), 39-40.

54.  Önéletek rajzai. (J. Conrad - A. Koestler - Václav Cerny: Folytatásos önéletrajz.) Beszélő 5(1994), 48. sz. (dec. 1.), 34-35.

55.  Áthelyezések. (Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma.) Beszélő 5(1994), 50. sz. (dec. 15), 19-20.

56.  A nagy átvágás. (Rejtő Jenő: A három testőr Afrikában.) Café Babel 13(1994), 3. sz., 131-134.

57.  Nagy szusz. (Lawrence Norfolk: A Lempriere-lexikon.) Magyar Hírlap (Ahogy Tetszik) 27(1994), 296. sz. (dec. 17), 8.

58.  Petőfi Sándor: Megy a juhász szamáron... Café Babel 14(1994), No. 1-2, 69-71.

59.  J. F. McCannell, ed. The Other Perspective. Helikon 40(1994): 524-525.

60.  S. R. Suleiman: Risking Who One Is. Helikon 40(1994): 526-527.

61.  Csak ilyen izék, rémnovellák, vagy mik (Spiró György: T-Boy). Alföld 46 (1995), 2., 91-95.

62.  Szerteszaladni jó (Farkas Zsolt: Mindentől ugyanannyira.) Alföld 46 (1995), 7., 74-83.

63.  Meglepetések és hagyományok. (Szegedy-Maszák Mihály: Ottlik Géza). Alföld 46 (1995), 11., 77-81.

64.  Vastag regény, éles villanások. (Konrád György: Kőóra) Beszélő 6(1995), 4, január 26, 26-27.

65.  Irodalom a díványon. (Nemes Lívia: Alkotó és alkotás) Beszélő 6(1995), 6, február 9, 33-34.

66.  Az ég vizében (Tolnai Ottó: Kékítőgolyó.) Beszélő 6(1995), 9, március 2, 33-34.

67.  Férfias kettyintések, nőies szerelmeskedések. (Charles Bukowski: Egy vén kujon jegyzetei – Anais Nin: Henry és June.) Beszélő 6(1995), 10, március 9, 31-32.

68.  A nagy Grimm (J. és W. Grimm: Gyermek- és családi mesék) Beszélő 6(1995) 13, március 30, 33-34.

69.  Én, te, Isten, szeretet. (Komjáthy Jenő összes költeményei). Beszélő 6(1995), 16, április 20, 32-33.

70.  Az órák és Rousseau. (Carlos Fuentes: A hadjárat) Beszélő 6(1995), 20, május 18, 32-33.

71.  A hangok és a tébolyok (Marguarite Duras: Az alkonzul) Beszélő 6(1995), 21, május 25, 40.

72.  Van egy könyv (Esterházy Péter: Egy nő) Beszélő 6(1995), 22, június 1, 30-31.

73.  Holmi klasszikusok. (Válogatott Holmi-antológia) Beszélő 6(1995), 27, július 6, 32-33.

74.  Friss ízek. (Kántor Péter: Mentafű) Beszélő 6(1995), 29-30, július 20, 44-45.

75.  Nagy szusz. (Lawrence Norfolk: A Lemprier-lexikon) Magyar Hírlap (Ahogy Tetszik melléklet) 1994, december 1, 8.

76.  Költői kalózkodások (Orbán Ottó: Kocsmában méláz a vén kalóz) Magyar Hírlap (Ahogy Tetszik melléklet) 1995, május 13, VI.

77.  Noam Chomsky, na végre! (Noam Chomsky: Mondattani szerkezetek – Nyelv és elme), Magyar Hírlap (Ahogy Tetszik melléklet) 1995, június 3, V.

78.  Szín(telen)e és visszája. (Csizmadia Ervin: A magyar demokratikus ellenzék; Dalos György: A kulcsfigura) Magyar Hírlap (Ahogy Tetszik melléklet) 1995, július 8, V

79.  Könnyű, nyári kémek (Alistair MacLean – Alistair MacNeill: Halálvonat; Victor Ostrovsky – Clair Hoy: A Moszad szolgálatában) Magyar Hírlap (Ahogy Tetszik melléklet) 1995, augusztus 12, VI.

80.  Mumus és gagyi. (Stephen King: Az) Magyar Hírlap (Ahogy Tetszik melléklet) 1995, szeptember 9, 17.

81.  A boldogabbik vég (Tar Sándor: Minden messze van) Magyar Hírlap (Ahogy Tetszik melléklet) 1995, október 14, 16.

82.  A méztelen igazság (Pascal Bruckner: Keserű méz) Magyar Hírlap (Ahogy Tetszik melléklet) 1995, november 11, 16.

83.  Csiklandozás és ugrókötél. (Peter Mayle: Hogyan lesz a gyerek?) Magyar Hírlap (Ahogy Tetszik melléklet) 1995, november 11, 17. (Katz Györgyi álnéven.)

84.  Filiprót, író és szédelgő (Philip Roth: A Shylock-hadművelet) Magyar Hírlap (Ahogy Tetszik melléklet) 1995, december 9, 16

85.  Brehmtörténetek (Brehm Alfréd: Az állatok világa). Café Babel 17 (1995), 149-151.

86.  N. Katherina Hayles: Chaos Bound. Helikon 41(1995), 511.

87.  Műbírálat, négy tévedésben. Parti Nagy Lajos: Esti kréta. Beszélő 3. f. 1 (1996), 1., 107-109.

88.  Tér-kép-töredékek. Térey János Varsó-töredéke. Nappali Ház 8 (1996), 2., 122-125.

89.  Két Barthes. Roland Barthes: A szöveg öröme. Angyalosi Gergely: Roland Barthes, a semleges próféta. Beszélő 3. f. 1 (1996), 6., 148-152.

90.  A bomlás virágai. Se apák, se fiúk. Posztszovjet dekameron. Magyar Hírlap 29 (1996), I. 13., 16.

91.  Mindenki Ede bácsija. William J. Broad: Teller háborúja. Magyar Hírlap 29 (1996), II.10., 17.

92.  Még nem áll a bál. Josef Haslinger: Operabál. Magyar Hírlap 29 (1996), III. 9., 16.

93.  Egyben a kettő és fél? Herold Ágnes: Fényudvar. Magyar Hírlap 29 (1996), VI. 1., Mell. 4.

94.  A haris is madár. Esterházy Péter: Egy kék haris. Magyar Hírlap 29 (1996), VIII. 24., 15.

95.  Pénz, hatalom és szex. Robyn Sisman: Különös kapcsolat. Magyar Hírlap 29 (1996), IX. 28., 15.

96.  Emlékirat, író. Thassy Jenő: Veszélyes vidék. Magyar Hírlap 29 (1996), X.19., 17.

97.  Eldrámásodás. Parti Nagy Lajos: Ibusár. Mauzóleum. Magyar Hírlap 29 (1996), XI.16., 15.

98.  Ex Libris. Az irodalom elméletei. I. - Bálint István: Egy felelőtlen férfi vallomásai - Oscar Wilde: Eros kertje - Ferencz Győző: Gyakorlati. Élet és Irodalom 40, (1996), 45., 13.

99.  [Katz Györgyi]: Vagy ha nem, hát... Hans Magnus Enzensberger, Irene Dische. Egy házy nyúl csodálatos élete. Ford. Esterházy Péter. Magyar Hírlap 29 (1996), III.9., 16.

100.                     [Katz Györgyi]: Tébolyult madarak krimije. Tar Sándor: Szürke galamb. Magyar Narancs 8, (1996), 22., mell. XI.

101.                     [Kóc Salamon]: Néhány bölcs tanács. Esze Dóra: Két tojás. Nappali Ház 8, (1996), 3., 104-105.

102.                     Szabadon piszkál a szellem. Eörsi István: Az ötlábú bárány. Publicisztikai írások. Magyar Hírlap 29 (1996), 7.11?

103.                     Kukuska, genacvale! Bulat Okudzsava: A boldog írnok gyermekei. Magyar Hírlap 29 (1996), 4. 11?

104.                     Jónapot, szia. (Esterházy Péter: Fancsikó és Pinta – Pápai vizeken ne kalózkodj! Bp., Magvető, 1996.) Élet és Irodalom 40(1997), 50. sz. dec. 13., 14.

105.                     Mesterségem címere. (Jean Baudrillard: Amerika. Bp., Magvető, 1996.) Magyar Hírlap 1996. december 14., 15.

106.                     Higgadt iszonyat. (Tar Sándor: Szürke galamb. Bp., Magvető, 1996.) Magyar Hírlap 1996. dec. 28., 14.

107.                     Hol a giccs mostanában? (Abraham A. Moles: A giccs. Bp., Háttér, 1996) Élet és Irodalom 41(1997), 9. sz. feb. 28., 14.

108.                     Monsieur Toussaud. (Bozóki András: Magyar Panoptikum. Bp., Kávé, 1996.) Élet és Irodalom 41(1997), 18. sz. (máj. 2.), 12.

109.                     Húsz perc. (Sánta Ferenc: Húsz óra.) Beszélő 3. f. 2 (1997), 6: 93-94.

110.                     Testvéri tankosok (Josef Skvorecky: Pléhkatonák. Bp., Európa, 1997.) Élet és Irodalom 41(1997), 23. sz. (június 6.), 16.

111.                     Disznóságok könyve. (Marie Darrieusecq: Malacpúder. Bp., Magvető, 1997.) Magyar Hírlap 1997. június 7., 15.

112.                     Hatva van. (Szilágyi Andor: Shalim. Bp., Ab Ovo, 1997). Élet és Irodalom 41(1997), 29. sz. (júl. 18), 12.

113.                     A nehéz helyzet. (Viktor Jerofejev: Élet egy idiótával. Bp., Európa, 1997.) Élet és Irodalom 41(1997), 31. sz. (aug. 1.), 14.

114.                     Kinek a pap, kinek a sorozatgyilkos. (Arthur Hailey: Nyomozók. Bp., Magyar Könyvklub, 1997.) Magyar Hírlap, 1997. aug. 5., 8.

115.                     A kevesebb és a több. (Raymond Carver: Nem ők a te férjed. Pozsony, Kalligram, 1997.) Élet és Irodalom 41(1997), 34. sz. (aug. 22), 12.

116.                     Ki az Isten? (Fejtő Ferenc: A zsidő és az Úristen. Bp., Logos, 1997.) Élet és Irodalom 41(1997), 39. sz. (szept. 26), 12.

117.                     Egy jó kis sikeres élet. (Berend T. Iván: A történelem – ahogyan megéltem. Bp., Kulturtrade, 1997) Élet és Irodalom 44(1997): 39. sz. (okt. 31.), 12.

118.                     Én vagyok én, te vagy te. (Reinhart Kosselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. Bp., Jószöveg, 1997.) Élet és Irodalom 41(1997): 49. sz. (dec. 5.), 12.

119.                     A csajszi meg a rendőr (Salamon András: A kutyák nem felejtenek. Bp., JAK-Balassi, 1997). Alföld 48(1997): 7, 91-95.

120.                     Ostinato. (Jules Verne: A makacs Keraban. Bp., Móra, 1961.) Café Babel 22(1996): 4, 174-181.

121.                     Ellen Spolsky, ed. Summoning: Ideas of the Covenant and Interpretive Theory. (1993). Poetics Today 18(1997): 1: 139-140.

122.                     Carlos Reis: Towards a Semiotics of Ideology. (1993). Poetics Today 18(1997): 1: 134-137.

123.                     Címtelen. Jacques Derrida: A disszemináció. Ford. Boros János, Csordás Gábor, Orbán Jolán. Dianoia, Jelenkor Kiadó, Pécs, 1998. 355 o., 1100 Ft. Élet és Irodalom 52(1998), 19, máj. 8, 12.

124.                     Kérdezni lehet. A határ és a határolt. Töprengések a magyar-zsidó irodalom létformáiról. Szerk. Török Petra. Yalahom, Az Országos Rabbiképzõ Intézet Yahalom Zsidó Művelõdéstörténeti Kutatócsoportja, Bp., 1997. 428 o., 980 Ft. Élet és Irodalom 52(1998), 33, aug. 14, 12.

125.                     A lányok, angyalok. Háy János: Valami nehezék. Pécs, Jelenkor Kiadó (Élő Irodalom) 1998, 76 o., 580 Ft. Élet és Irodalom 52(1998), 24, jún 12, 16.

126.                     Satöbbi, satöbbi. Nick Hornby: Pop, csajok, satöbbi. Ford. M. Nagy Miklós. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1998. 284 o., 980 Ft. Élet és Irodalom 52(1998), 16.

127.                     Baktatás. Konrád György: Hagyaték. Bp., Palatinus, 267 o., 1998. Élet és Irodalom 52(1998) 52(1998), 23, jún. 5, 13.

128.                     Jól kifőzve. John Lanchaster: Érzéki utazás. Ford. Péter Ágnes. Bp., Helikon Kiadó, 1997, 238 o., 848 Ft. Élet és Irodalom 52(1998), 4, jan. 23, 12.

129.                     Az idea ideája. Erwin Panofsky: Idea. Adalékok a régebbi művészetelmélet fogalmtörténetéhez. Ford. Szántó Tamás. Bp., Corvina - MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, 154 o., 1800 Ft. (A Művészettörténet Alapjai.) Élet és Irodalom 52(1998), 44, okt. 30, 16.

130.                     Solt-olvasókönyv. Solt Ottília: Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások 1-2. Bp., A Beszélő politikai és kulturális folyóirat kiadása, 1998. , 553, 555 o., 2950 Ft. Élet és Irodalom 52(1998): 39: 12.

131.                     Kit utáljunk, hogy utáljunk? Szabó Márton (szerk.): Az ellenség neve. Bp., Jószöveg Könyvek, 1998, 136 o., 898 Ft. Élet és Irodalom 52(1998), 49, dec. 4, 14.

132.                     Értekezés a mószerről. Szántó T. Gábor: Mószer. Két kisregény. Bp., Magvető, 1998. 244 o., 870 Ft. Élet és Irodalom 52(1998), 9, feb. 27, 12.

133.                     Jé, jó. Szegedy-Maszák Mihály: Irodalmi kánonok. Debrecen, Csokonai Kiadó (Alföld Könyvek), 195 o., 750 Ft. Élet és Irodalom 52(1998), 29, júl. 17, 12.

134.                     Emlék és beszéd. Jacques Derrida: Mémoires. Paul de Man számára. Ford. Simon Vanda. Bp., Jószöveg Könyvek, 1998, 169 o., 998 Ft. Magyar Hírlap,

135.                     Orientális vadromantika. Benjamin Disraeli: A zsidó herceg. (David Alroy.) Fordító megjelölése nélkül (Németh Andor, 1929). Budapest, GLM Unió Bt. Híres Zsidó Regények 2. 203 o. Magyar Hírlap,

136.                     Eco-etika. Umberto Eco: Öt írás az erkölcsrõl. Ford. Dorogi Katalin.
Bp., Európa, 1998, 115 o. Magyar Hírlap, 1998

137.                     Titkos családi ügyek. Kozma György: A kalandor lélek. Hová tűnt Nijinsky Casablancában. Bp., Seneca Könyvkiadó, 1998, 206 o., 980 Ft. Magyar Hírlap, 1998

138.                     Zűrzavar és kora bánat. Nappali Ház,

139.                     Az értékek megőrzése Orbán Ottó: Hallod-e [,] te sötét árnyék. Új versek, 1995-1996. Alföld, 49(1998), április, 93-97.

140.                     Szelíd csapdák (Csalog Zsolt: Parasztregény. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1978, 444 o.). Beszélő,

141.                     Örök karnevál. Esterházy Péter: Termelési-regény (kisssregény). Regény. Bp., Magvető, 1979, 474 o. Beszélő,

142.                     Végre. Kornis Mihály: Végre élsz. Bp., 1980. Beszélő,

143.                     Érettségi dolgozat. (Rögzítse szubjektív benyomásait egy szabadon választott mai magyar költemény kapcsán!) [A Tűz-tánc kötetről.] Café Babel 32(1999): 2: 91-93.

144.                     Kép, elbeszélés, valóság. Thomka Beáta, szerk: Narratívák I-II. Bp., Kijárat Kiadó, 1998. Népszabadság, 1998, augusztus.

145.                     A harmadik vagy negyedik Péter. (A Vár ucca 17 Lengyel Péter-különszámáról.) Szép Literaturai Ajándék 5(1998): 2-3: 166-168.

146.                     Egy emlékezetes könyv. (Jan Assmann: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Ford. Hidas Zoltán. Bp., Atlantis, 1999. 313 o.) Élet és Irodalom 43(1999), december 10, 12.

147.                     Isten helye a fiúgimnáziumban. (Dalos György: Az istenkereső. Bp., Magvető, 1999. 205 o.) Élet és Irodalom 43(1999), 26: 12.

148.                     Vidám szomorúság. (Jónás Tamás: Bentlakás. Versek. Budapest, Noran Kiadó, 1999. 78 o.) Élet és Irodalom 43(1999), november 5., 12.

149.                     Napsugár és tüdővész. (Keats levelei. Vál., ford., bev., jegyzetek: Péter Ágnes. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. 139 o.) Élet és Irodalom 43(1999), augusztus 27, 12.

150.                     Sic. (Szilágyi Márton: Pajor Gáspár és Kármán József Urániája. Debrecen: 1998, )Élet és Irodalom 43(1999), 29: 12.

151.                     Egy divatjamúlt rendszer. (Roland Barthes: A divat mint rendszer. Ford. Mihancsik Zsófia. Bp., Helikon, 1999. 255 o.) Élet és Irodalom 43(1999), március 5., 12.

152.                     Sajnos, nem. (Berkovits György: Virágh Hanga legendát ír. Történelmi-etlen regény. Első könyv: Én, a díszcserje. Bp., Orpheus Kiadó, 1998, 503 o.) Élet és Irodalom 43(1999), április 9., 12.

153.                     A kamasz profi. (S. E. Hinton: Kívülállók. Ford. László Áron Márk. Bp., Európa, 1999. 197 o.) Élet és Irodalom 43(1999), szeptember 24., 12.

154.                     Görcsök nélkül. (Kibédi Varga Áron: Szavak, világok. Pécs, Jelenkor Kiadó, 1998. 238 o.) Élet és Irodalom 43(1999), január 29., 12.

155.                     Elég sok darab. Kukorelly Endre: Három 100 darab. Pécs, Jelenkor, 1999. 260 o. Élet és Irodalom 43(1999), június 4., 16.

156.                     Megérteni nehéz (de kell). (Kulcsár Szabó Ernő: A megértés alakzatai. Debrecen: Csokonai Kiadó, 1998. Alföld Könyvek 3. 186 o.) Élet és Irodalom 43(1999), április 2., 15.

157.                     Hármas portré. (Schein Gábor: Poétikai kísérlet az Újhold költészetében. Bp., Universitas Kiadó, 1998. 311 o.) Élet és Irodalom 43(1999), május 14., 12.

158.                     Mindenkinek való. (Joszif Brodszkij: Gyűjtőknek való. Bp., Európa, 1998. 336 o.) Magyar Hírlap 1999. március 4., 8.

159.                     K.O., költő. (Karafiáth Orsolya: Lotte Lenya titkos éneke.) Magyar Hírlap

160.                     Szürreál szex. (Szexuális mélyfúrások. A szürrealisták beszélgetései a szerelemről. Tizenkét beszélgetés, 1928-1932. Ford., utószó: Tandori Dezső. Bp., Glória Kiadó, 1999.) Magyar Hírlap

161.                     A szeméthalmok tövén. (Bodor Ádám: Az érsek látogatása. Bp., Magvető, 1999, 127 o.) Élet és Irodalom 43(1999),

162.                     A kultúra és kontextusai. (Culture / Contexture. Explorations in Anthropology and Literary Studies. Ed. E. Valentine Daniel, Jeffrey M. Peck. Berkeley - Los Angeles - London, University of California Press, 1996. vii + 410 o.) Helikon 66(1999): 600-604.

163.                     Petri, 81, hétfő. [Petri György: Örökhétfő.] Beszélő 4(1999): 1: 84-86.

164.                     A tizenhatodik év. [Oravecz Imre] Beszélő 4(1999):

165.                     Leporolás. [Temesi Ferenc: Por] Beszélő 4(1999): 7-8: 149-151.

166.                     Sűrű és laza. [Konrád György] Beszélő 4(1999):

167.                     Kérdésáradás. [Mészöly Miklós: Megbocsátás.] Beszélő 4(1999): 4: 93-96.

168.                     Váltjuk a rendszert. (Katalógus). [1989 könyveiről.] Beszélő 4(1999): 10: 162-164.

169.                     Sinistra előtt. [Bodor Ádám: Az Eufrátesz Babilonnál.] Beszélő 4(1999): 5: 96-98.

170.                     Húsz perc. [Sánta Ferenc Húsz óra.] In: Révész Sándor, szerk. Beszélő évek 1957-1968. (I. kötet), Budapest: Beszélő, 2000, .399-401.

171.                     A szabadidő kulturált eltöltése Háy János: Xanadu. Föld, víz, levegő. Regény. Bp., Palatinus, 1999. 294 o., 900 Ft. Alföld 51(2000), 8. sz., 101-106.

172.                     Négy klasszikus. (Hazai Attila: Budapesti skizo, Parti Nagy Lajos: Sárbogárdi Jolán: A test angyala, Márton László: Jakob Wuschwitz igaz története, Závada Pál: Jadviga párnája). Beszélő 3. folyam, 5 évf., 2000 szept-okt. (9-10. sz.), 148-150

173.                     A problematikus Eörsi (Eörsi István: Szögek. Összegyűjtött versek 1952-2000. Bp., Palatinus--Noran, 2000, 427 o., 2960 Ft.) Élet és Irodalom 44(2000), 41. sz., okt. 13. 19. o.

174.                     Levél köszöntés-ügyben. Élet és Irodalom 44(2000), 15. sz., ápr. 4, 8. o.

175.                     Ex libris(Kenyeres Zoltán: Ady Endre, Eisemann György: Mikszáth Kálmán, Tverdota György: József Attila, Margócsy István: Petőfi Sándor) Élet és Irodalom 44(2000), 29. sz., júl. 21, 17. o.

176.                     A metafora professzora (ß ez is metafora) (Fónagy Iván: A költői nyelvről. Corvina (Egyetemi Könyvtár), Bp., é.n. [1999], 4200 Ft.) Élet és Irodalom 44(2000), 8. sz., feb. 25, 15. o.

177.                     A kolega. Keresztury Tibor: Reményfutam. Keleti kilátások. Bp., Magyar Narancs könyvek, 2000. (Elhangzott a könyv bemutatóján, az Írók Boltjában, 2000. április 20-án.) Élet és Irodalom 44(2000), 19. sz., jún. 19, 19. o.

178.                     A kurzív élet (Kukorelly Endre: Rom. A szovjetónió története. Élet és Irodalom 44(2000), 23. sz., jún. 9., 19. o.

179.                     Nagy a mi családunk (Esterházy Péter: Harmonia cœlestis. Bp., Magvető, 2000. 712 o.) Magyar Hírlap 2000. április 21., 9.

180.                     Szabad, függő. (Tar Sándor: Lassú teher. Bp., Magvető, 1998.) Alföld 51(2000): 1: 79-85.

181.                     Kószálni a határon. (Halász László: Az értelem keresése. Debrecen: Csokonai, 2000.) Alföld 52(2001), 7. sz. 96-101.

182.                     Nyomozom a detektívet. (Bényei Tamás: Rejtélyes rend. A krimi, a metafizika és a posztmodern. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2000, 234 o. ár nélkül. Modern Filológiai Füzetek 57.) Élet és Irodalom 45(2001), 8. sz. 25.

183.                     Ez egy blurb. (Umberto Eco: Gyufalevelek. Ford. Barna Imre. Bp., Európa Könyvkiadó, 2001, 319 o., 1800 Ft.) Élet és Irodalom 45(2001), 23. sz. 24.

184.                     Ex libris Kálmán C. György. (Elie Wiesel: A hajnal. Ulpius-ház, 2001, 134 o., 1480 Ft.; Chaim Potok: Az ígéret. Ulpius-ház, 2001, 360 o., 1980 Ft.; Domán István: A talmudiskolák titkai. Ulpius-ház, 2001, 320 o., 1980 Ft.; Barry Yourgrau: Szexegypercesek. Ulpius-ház, 2000, 249 o., 1780 Ft.) Élet és Irodalom 45(2001), 49. sz. 21.

185.                     Ex libris Kálmán C. György. (A magyar irodalmi kánon a XIX. században. Szerk. Takáts József, Kijárat, 2000, 211 o., 980 Ft; Szegedy-Maszák Mihály: Újraértelmezések. Krónika Nova, 2000, 194 o., ár nélkül; Lengyel András: Játék és valóság közt. Tiszatáj, 2000, 241 o., 920 Ft; Kulcsár Szabó Ernő: Irodalom és hermeneutika. Akadémiai, 2000, 302 o., ár nélkül) Élet és Irodalom 45(2001), 22. sz., 23.

186.                     Az írás legendája. (Marshall McLuhan: A Gutenberg-galaxis. A tipográfiai ember létrejötte. Ford. Kristó Nagy István. Budapest: Trezor Kiadó, 2001. 331 o., 3920 Ft.) Élet és Irodalom 44(2001), 47. sz., 25.

187.                     Naplók, senkinek és mindenkinek. (Szerb Antal: Naplójegyzetek 1914-1943. Sajtó alá rendezte, előszó, jegyzetek: Tompa Mária. Közreműködött: Petrányi Ilona. Bp., Magvető, 2001. 352 o., 2490 Ft.) Élet és Irodalom 45(2001), 29. sz., 25.

188.                     Fogyasztás előtt felrázandó. (Kötelezők. Tanulmányok világirodalmi klasszikusokról. Szerk. Bényei Tamás. Budapest, JAK--Kijárat Kiadó [JAK Füzetek 106], 1999, 233 o., 896 Ft.) Jelenkor 44(2001), 214-218.

189.                     Önkéntes raboskodás. (Márton László: Kényszerű szabadulás. Testvériség. Pécs: Jelenkor Kiadó, 2001, 199 o., 1400 Ft.) Jelenkor 44(2001), 1310-1315.

190.                     Rövid írás a Latzkovitsról (Latzkovits Miklós: Hogyan tanultam meg koptul? Bp., Kijárat, 2001.) Beszélő 3. folyam, VI. évfolyam (2001), 7-8. sz., 154-156.

191.                     Komolyan venni. (Zoltán Gábor: Szőlőt venni. Bp., Magvető, 2001. 364 o., 1990 Ft.) Beszélő 3. folyam, VI. évfolyam (2001), 9. sz., 111-113.

192.                     Kassák-újraolvasó. (Újraolvasó. Tanulmányok Kassák Lajosról. Szerkesztette Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna. Budapest, Anonymus, 2000. 266 o., ár nélkül.) Literatura 2001/2-3, 326-328.

193.                     A szeméthalmok tövén. Látó 13(2002), 4. sz., 136-141.

194.                     Versek versenye - A huszadik század legszebb magyar versei. Korunk 3. f. 13(2002), 1. sz., 99-100.

195.                     Paulus-cetlik. Térey János: Paulus. Budapest, Palatinus, 2001, 315 o. Beszélő 3. folyam, 7(2002), 4. sz. 119-122.

196.                     A második. Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka. Bp., Magvető, 2002, 467 o. Beszélő 3. folyam, 7(2002), 9-10. sz. 184-186.

197.                     Egy tálból. Magyar badar. 300 limerik. Vál., szerk., előszó: Várady Szabolcs. Budapest, Európa Könyvkiadó, 2002. 246 o. Beszélő 3. folyam, 7(2002), 11. sz. 104-106.

198.                     Egyik kedvenc képeskönyvem. Bruno Bourel - Parti Nagy Lajos: Fényrajzok - Budapest - Impressions et lumičres. (Francia fordítás: Yann Foucault). Magvető, Budapest, 2001, 125 o. Élet és Irodalom 46(2002), 3. sz. 22.

199.                     Mindent a (szőlő)szemnek. Ivan Illich: A szöveg szőlőskertjében. Kommentár Hugo de Sancto Victore didascaliconjához. Ford. Tóth Gábor. Budapest, Gond-Cura Alapítvány - Palatinus Kiadó, 2001. (Gutenberg Tér sorozat, 2.) 263 o. Élet és Irodalom 46(2002), 15. sz. 22.

200.                     Ismerős vigyor. Eörsi István: Ismerős úr a csúzdán. Publicisztikai írások. Budapest, Noran, 2002, 351 o. Élet és Irodalom 46(2002), 20: 25.

201.                     A terep bejárása. Petőcz András: Majdnem minden. Összegyűjtött és új versek, 1984-2002. Budapest, Ister, 2002, 590 o. Élet és Irodalom 46(2002), 19. sz. 22.

202.                     Örökös rögtönzés. Orbán Ottó: Ostromgyűrűben. Versek. Bp., Magvető, 2002, 66 o. Élet és Irodalom 46(2002), 23. sz. 19.

203.                     A jó szolga története. Dušan Šimko: Esterházy lakája. Fordította F. Kováts Piroska. Kalligram, Pozsony, 2002. 376 o. Élet és Irodalom 46(2002), 26. sz. 24.

204.                     Első nekifutás. Jónás Tamás: Bánom, hogy a szolgád voltam. Budapest, Romano Cher - Cigányház, 2002, 305 o.. Élet és Irodalom 46(2002), 27. sz. 22.

205.                     Kertész közöttünk. Az értelmezés szükségessége. Tanulmányok Kertész Imréről. Szerk. Scheibner Tamás, Szűcs Zoltán Gábor. L’Harmattan Kiadó, h. n. 2002, 217 o. (Dayka Könyvek 1.) Élet és Irodalom 46(2002), 50. sz. 29.

206.                     Az emlékező belső beszéde. Ember Mária: 2000-ben fogunk még élni? Budapest, Múlt és Jövő Kiadó, 2001. 185 o. Élet és Irodalom 46(2002), 7. sz. 22.

207.                     Galgóczy Arpád: Ég áldjon, kedvesem. Válogatás a XVIII.-XIX. századi orosz költészetből. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 2001. 268 o. Élet és Irodalom 46(2002), 11. sz. 22.

208.                     Vallás és vallatás. Szántó T. Gábor: Keleti pályaudvar, végállomás. Bp., Magvető, 490 o. Élet és Irodalom 46(2002), 31. sz. 22.

209.                     Szakmai öntükör. Pályák emlékezete. Szirák Péter beszélgetései irodalomtudósokkal. Budapest, Balassi Kiadó, 2002, 271 o. Élet és Irodalom 46(2002), 35. sz. 22.

210.                     Mulatságos ismerősök. Petőcz András: Egykor volt házibarátaink. Fejezetek egy családregényből. Budapest: Magyar Könyvklub, 2002. 202 o. Élet és Irodalom 46(2002), 39. sz. 22.

211.                     Kosátídrofsrev [versfordítások]. Swimming in the Ground. Contemporary Hungarian Poetry. Translated by Michael Castro and Gábor G. Gyukits. Neshui Publishing, St. Louis, MO, 2001. xvii+167 o. Élet és Irodalom 46(2002), 47. sz. 24.

212.                     Megérteni Sade-ot? Octavio Paz: Az erotikus túlpart. Sade. Ford. Szőnyi Ferenc. Európa Könyvkiadó, 2002, 101 o. (Mérleg sorozat.) Élet és Irodalom 46(2002), 43. sz. 22.

213.                     Kételyek és bizonyosságok. Keresztury Tibor: Kételyek kora. Tanulmányok a kortárs magyar irodalomról. Bp., Magvető, 2001, 378 o. Jelenkor 45(2002), 1201-3.

214.                     A népmesélő. Cserna-Szabó András: Fél hét. Budapest, Magvető, 2001. Alföld 53(2002): 7: 100-104.

215.                     Lajta Erika: A törpeóriás. Regény. Budapest: Magyar Napló, 2002, 214 o. http://www.artitura.hu

216.                     Nádasdy Ádám: A rend, amit csinálok. Versek 1998-2001. Bp., Magvető, 2002, 79 o. http://www.artitura.hu

217.                     Örökös rögtönzés. Orbán Ottó: Ostromgyűrűben. Versek. Bp., Magvető, 2002, 66 o. http://www.artitura.hu

218.                     A magánköltő. Kántor Péter: Lóstaféta. Bp., Magvető, 106 o. http://www.litera.hu

219.                     Milyen év volt ez? Magyar Hírlap, 2002. december 28.

220.                     Az extenzió gyönyöre. Závada Pál: Milota. Budapest, Magvető, 2002. 703 o. Magyar Hírlap, 2002, április

221.                     Árnyképek. Kántor Péter: Lóstaféta. Bp., Magvető, 2002. 107 o., 1390 Ft. Holmi 15 (2003), 8, 1055-1059

222.                     Szórul-szóra így igaz. Schein Gábor: Mordecháj könyve. Kisregény. Pécs, Jelenkor Kiadó, 2002. (Élő Irodalom.) 87 o., 1000 Ft. Jelenkor 46 (2003) 7-8, 806-809.

223.                     Az új Konrád. Konrád György: Fenn a hegyen napfogyatkozáskor. Bp., noran, 2003, 427 o., 2500 Ft. Élet és Irodalom 47(2003): 24: 19.

224.                     A beszélgetés ünnepe [A hetvenéves Konrád György köszöntése] Élet és Irodalom 47(2003): 13. sz.

225.                     Árnyképek. Kántor Péter: Lóstaféta. Bp., Magvető, 2002. 107 o., 1390 Ft. Holmi 15 (2003), 8, 1055-1059

226.                     Miért nem szép? (Parti Nagy Lajos: Grafitnesz) Jelenkor 46 (2003) 10, 997-1000.

227.                     Az első Kertész-kalauz. Szirák Péter: Kertész Imre. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 2003, 224 o., 1500 Ft. http://www.litera.hu/celkereszt/kritika/8835.html (2003.06.23)

228.                     Ex Libris. Pécsi Györgyi: Kányádi Sándor (Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 2003, 255 o., 1990 Ft), Vágvölgyi B. András: Eörsi István (Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 2003, 272 o., 1600 Ft.), Görömbei András: Csoóri Sándor (Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 2003, 288 o., 1600 Ft.), Szirák Péter: Kertész Imre (Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 2003, 224 o., 1500 Ft.) Élet és Irodalom 47(2003), 38. sz., 23.

229.                     Kertész felszámol. Kertész Imre: Felszámolás. Budapest: Magvető, 2003, 160 o., 1890 Ft. Beszélő 3 folyam, 8 (2003) 10, 108-110.

230.                     Költői kalózkodások (Orbán Ottó: Kocsmában méláz a vén kalóz) In: Lator László, szerk. Ostromgyűrűben. In memoriam Orbán Ottó. Budapest: Nap Kiadó, 2003, 218-220.

231.                     Örökös rögtönzés. (Orbán Ottó: Hallod-e te sötét árnyék.) In: Lator László, szerk. Ostromgyűrűben. In memoriam Orbán Ottó. Budapest: Nap Kiadó, 2003, 311-315.

232.                     Hűlt hely. (Hajnóczy Péterről.) In: Reményi József Tamás, szerk.: A véradó. Hajnóczy Péter emlékezete. Budapest: Nap Kiadó, 2003, 199-2003.

233.                     Az ég vizében. In: Tolnai-symposion. Tanulmányok Tolnai Ottó műveiről. Szerkesztette Thomka Beáta. Kijárat Kiadó, Budapest, 2004. 176-180.

234.                     A civilek bajnoka (Kornis Mihály: Pestis előtt. H. n., Novella Könyvkiadó, 2003, 238 o., 1990 Ft.) Beszélő 3. folyam, 9(2004), 1., 90-92.

235.                     Valahogy így. (Bényei Tamás: Az ártatlan ország. Az angol regény 1945 után. Debrecen, 2003, Kossuth Egyetemi Kiadó, 539 o., 1800 Ft.) Élet és Irodalom 48(2004), 36. sz.

236.                     Ex Libris (Hans-Henning Paetzke: Idegen test. Ifjúságom Kelet-Németországban. Fordította Kinda Gabriella, Alexandra, Pécs, Szignatúra-könyvek 2004, 240 o., 2499 Ft.; Méhes Károly: A kis halottlátó. Alexandra, Pécs, 2004, 184 o., 2499 Ft; Marc Martin Márk: Járt utat kétszer járj! Vallomások a magyartalanságomról. Alexandra, Pécs, 2004, 158 o., 1999 Ft.; Takáts József: Talált tárgy. Beszélgetések. Alexandra, Pécs, 2004, 158 o., 1999 Ft.) Élet és Irodalom 48(2004), 40. sz.

237.                     Egy európai ábrándozó (Konrád György: A közép tágulása. Gondolkodás Európáról. noran, Bp., 2004, 392 o., 2500 Ft.) Élet és Irodalom 48(2004), 34. sz.

238.                     Hajózni pontosan, szépen. Margócsy István: Hajóvonták találkozása. Tanulmányok, kritikák a mai magyar irodalomról. Bp., Palatinus Kiadó, 2003, 461 o., 2500 Ft. Élet és Irodalom 48(2004), 5. sz.

239.                     Történészek és tanúk. Havasréti József, K. Horváth Zsolt, szerk.: Avantgárd: underground: alternatív. Popzene, művészet és szubkulturális nyilvánosság Magyarországon. Budapest - Pécs, Artpool Művészetkutató Központ, Kijárat Kiadó, PTE BTK Kommunikációs Tanszék, 2003, 239 o., 2000 Ft. Élet és Irodalom 48(2004), 13. sz.

240.                     Zsidó-e vagy? (Németh Gábor: Zsidó vagy? Pozsony, Kalligram, 2004. 182 o., 1990 Ft.) Jelenkor 47(2004), november, 1178-1181.

241.                     Parti Nagy Lajos: Grafitnesz. Kritika 33(2004), 2. sz., 33-34.

242.                     Ex libris (A perifériától a centrum. Világirodalmi áramlás a 20. század középső évtizedeitől, 1-2. (Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2003, 167 o., ár nélkül; Pécs, Pannónia Könyvek, 157 o., 2500 Ft); Boka László: A befogadás rétegei (Tanulmányok és kritikák) (Komp-Press, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2004, 253 o., ár nélkül); (Tév)eszmék bűvölete (Szerkesztette Jeney Éva, Szegedy-Maszák Mihály. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004, 291 o., 2415 F.); Terek és szövegek. Újabb perspektívák a városkutatásban (Szerkesztette N. Kovács Timea, Böhm Gábor, Mester Tibor, Budapest, Kijárat Kiadó, 2005, 316 o., 2600 Ft); Havasi Attila: Manócska meghal, vagy a lét csodás sokfélesége (Pécs, Alexandra, Szignatúra könyvek, 2005, 90 o., 1499 Ft.) Élet és Irodalom 49(2005): 39 (szept. 30)

243.                     Van miről mesélnie (Karafiáth Orsolya: Café X. Filó Vera illusztrációival. Budapest, Ulpius-ház Könyvkiadó, 2004. 134 o., ár nélkül) Élet és Irodalom 49(2005): 13 (ápr. 1.)

244.                     Egy kis humor (Lajta Erika: A Pompadour szocialista brigád. Budapest, Korona Könyvkiadó, 2005. 284 o., 2500 Ft) Élet és Irodalom 49(2005): 50 (dec. ),  o.

245.                     József Attila, a nehéz (József Attila válogatott versei. Összeállította Marno János. Budapest, Palatinus, 2005, 228 o., 1900 Ft) Élet és Irodalom 49(2005): 14 (ápr. 8.), o.

246.                     Az Eszmélet és a józan ész (Tverdota György: Tizenkét vers. József Attila Eszmélet-ciklusának elemzése. Budapest: Gondolat Kiadó, 2004 [2005], 274 o., 2890 Ft) Élet és Irodalom 49(2005): 21 (máj. 27)

247.                     Mutogatós nénik (Artizánok (Forgács Zsuzsa Bruria, Gordon Agáta, Bódis Kriszta), szerk.: Éjszakai állatkert. Antológia a női szexualitásról. (A Nemlétező Női Irodalom Kitakart Psyché sorozata.) Budapest, a Jonathan Miller Kiadó és az Artizánok közös kiadása, 2005. 671 o., 3180 Ft) Magyar Narancs 17(2005), 47 (nov. 24.),  o.

248.                     Emlékek, szenvtelenül. Vámos Miklós: Hogy volt. Ab Ovo, Budapest, 25, 176 o., 245 o. Élet és Irodalom 50(2006): 2: 22.

249.                     Érzéki-e a magyar? Magyar Erato. Válogatás a magyar erotikus költészetből. Vál., szerk., jegyzetek: Réz Pál. Budapest, noran, 2005, 515 o. Élet és Irodalom 50(2006): 6: 22.

250.                     A velünk élő metafora. Kövecses Zoltán: A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe. (Ford. Várhelyi Gabriella, Kövecses Zoltán.) Bp., Typotex (Test és lélek sorozat), 2005, 282 o., 2900 Ft. Élet és Irodalom 50(2006): 10: 22.

251.                     Magyar-magyar szótár. Milyen a magyar...? 50 hungarikum. Főszerk. Bori István, szerk. Kiss Noémi, Pongrácz Péter, Vaderna Gábor. Bp., L’Harmattan, 2005. 146 o., 2000 Ft. Élet és Irodalom 50(2006): 13: 23.

252.                     George Lukacs, Hungarian philosopher. Kiséry András, Miklósi Zoltán, vál., szerk., előszó: Vándorló elmélet. Angolszász írások Lukács Györgyről. (Gutenberg tér 13.) Budapest, Gond-Cura Alapítvány, 2005. 484 o., 2200 Ft. Élet és Irodalom 50(2006): 14: 22.

253.                     A kultúrsokk elmarad. Dušan Šimko: Japán díván. Ford. F. Kováts Piroska. Pozsony, Kalligram, 2006. 167 o., 1800 Ft. Élet és Irodalom 50(2006): 18: 22.

254.                     Panasz és bizonyíték. Bényei Tamás, szerk.: Átjárások. Fiatal anglisták és amerikanisták tanulmányai. [FISZ Könyvek 37.] Fiatal Írók Szövetsége, Bp., 2005, 402 o., ár nélkül. Élet és Irodalom 50(2006): 22: 22.

255.                     Ady és a zsidó-történetek. Ady Endre: Egy keresztvetés története. Zsidó történetek. Vál., utószó: Kőbányai János. Bp., Múlt és Jövő Kiadása (Múlt és Jövő Klasszikusok.), 2006, 276 o. Élet és Irodalom 50(2006): 23: 23.

256.                     A Bjúdapeszt-Loszandzselesz tengely. Forgács Éva: A Duna Los Angelesben. Művészeti írások. Bp., Kijárat Kiadó, 2006. 287 o., 2600 Ft. Élet és Irodalom 50(2006): 26: 22.

257.                     A semmi különös. David Foenkinos: A feleségem erotikus potenciálja. Ford. Orbán Gábor. Budapest, Európa, 186 o., 2100 Ft. Élet és Irodalom 50(2006): 30: 22.

258.                     Édesbús avasi történetek. Markovits Rodion: Reb Áncsli és más avasi zsidókról szóló széphistóriák. S. a. rend., szerk., utószó: Sas Péter. Bp., Noran, 2006, 137 o., 1999 Ft. Élet és Irodalom 50(2006): 34: 22.

259.                     Hogyan rontsuk el...? Murakami Haruki: Szputnyik, szívecském! Ford. [angolból] Komáromy Rudolf. Bp., Geopen Könyvkiadó, 2006. 240 o., 2490 Ft. Élet és Irodalom 50(2006): 38: 22.

260.                     Kép-felkelés. Budapest – 1956 – a forradalom. Erich Lessing fotográfiái. Írások és visszaemlékezések: Erich Lessing, Fejtő Ferenc, Konrád György, Nicholas Bauquet. Budapest, 1956-os Intézet, 149 o., 9990 Ft. Élet és Irodalom 50(2006): 42: 22.

261.                     A bonyodalmak öröme. Schein Gábor: Nevetők és boldogtalanok. Füst Milán művészete 1909-1927. Budapest, Akadémiai Kiadó, 312 o., 2450 Ft. Élet és Irodalom 50(2006): 46: 22.

262.                     Megint: mulatságos ismerősök. Petőcz András: A születésnap. Budapest, Palatinus, 2006. 194 o.,2300 Ft. Élet és Irodalom 50(2006): 50: 22.