ICH-training en advies
ICH-training en advies
  GCP cursussen
ICH-training en advies
organiseert Good Clinical Practice (GCP) cursussen

Inhoud
Hierin komen aan de orde de ethiek, de wetten, (de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen, de WMO), de regelgeving en de richtlijnen (  de GCP bij het ontwerpen, uitvoeren en rapporteren van wetenschappelijk klinisch onderzoek)

Doelgroep

Deze cursussen zijn bedoeld voor alle medewerkenden in het wetenschappelijk klinisch onderzoek. De onderlinge wisselwerking die ontstaat tijdens de cursussen stellen de verschillende deelnemers zeer op prijs.


Gastdocenten
Op de meerdaagse cursussen ontmoet u meer gastdocenten, professionals en inhoudelijk deskundigen. Zij brengen vanuit hun brede practische ervaring nieuwe ontwikkelingen, oefeningen en praktijkcasussen.
De gastsprekers zijn afkomstig vanuit de voeding, oncologie, biostatistiek, electronische patientendossiers, electronische Case Report Forms, Medisch Ethische Toetsings Commissie, GCP inspectie voor klinisch onderzoek, trialbureau, researchverpleegkunde, epidemiologie, clinical datamanagement, communicatie, local trial coordinatie, monitoring, auditing, CRO organisatie


Pogrammastructuur van de GCP cursussen
1.   Ethiek
2.   Wet- en regelgeving (o.a. WMO)
3.   Medisch Ethische Toetsings Commissie
4.   Sponsor -Kwaliteitsbeheersing
5.   Onderzoeker - Researchverpleegkundige
6.   Clinical datamanager - Biostatisticus
7.   Protocol en Case Report Forms
8.   Patienteninformatie en Informed Consent
9.   Praktijkoefeningen en casussen
10. Archivering - Essentiele documenten
11. GCP inspectie

Eendaagse introductiecursus
Deze cursus is voor een globaal overzicht.
Wordt gehouden in juni en in november.
Ook in company;  data  in overleg.

Tweedaagse basiscursus
Zeer geschikt voor in company.

Driedaagse beginnerscursus

Wordt gegeven in januari, april en november.

Gevorderden cursus
Werken met  "live" documenten.

Inbreng van eigen praktijkvraagstukken.

Workshops met
electronische CRF's en electronische patienten- en verpleegkundige dossiers.

Elke dag ervaren professionals uit de verschillende vakgebieden van het  wetenschappelijk klinisch onderzoek.

Duurt vijf dagen.

Eenmaal per jaar: in october.

Lokaties

De lokaties van de cursussen zijn:

Utrecht en Wageningen
In company

Links:
FDA
EFGCP
CCMO
ICH-training en advies
Otterlaan 8
Wageningen


Vraag de folder aan
ICHtraining@chello.nl
Nieuw
De vernieuwde Verklaring van Helsinki
De Wet Bescherming Persoonsgegevens
De Europese Richtlijn GCP
electronische- CRF's, - patienten en - verpleegkundige dossiers
Reacties van deelnemers:

goed overzicht en gedetailleerde informatie

een sterke vertaling naar de praktijk

inhoudelijk goed gedocumenteerd
interactie tussen disciplines

overzichtelijk en afwisselend

de GCP is helder en overzichtelijk geworden

veel goede informatie gekregen

veel nieuwe dingen gehoord

ideen opgedaan voor mijn werk

electronische CRF's: een leuk vooruitzicht voor de toekomst

goed opgezet, goede verzorging en het deelnemen waard