Gil Blanch i Colomb's sites on the net

Català

Des d'aquí t'invito a un petit viatge fotogràfic amb la gent que he conegut i les terres que he visitat:
Amics i viatges

Altres visites disponibles:
petit recull de dites més o menys cèlebres

pàgina personal

currículum vitae


English

From here I invite you to a little trip to know the people I have met and the lands I have visited:
Travel and friendsAnd other pages you may visit:
homepage

curriculum vitaeMart
La Terra és el bressol de la raó, peròno es pot viure sempre en un bressol.
- Konstantin E. Tsilkovski
The Earth is the cradle of reason, but you cannot live in a cradle for ever.
- Konstantin E. Tsilkovski

Gil Blanch i Colomb


On the web since June 1997

Ascó