dragon
Common Welsh Phrases
Click for Pronunciation Translation
Bore da Good morning
Prynhawn da Good afternoon
Nos da Goodnight
Sut ydych chi? How are you?
Da iawn, diolch yn fawr Very well, thank you very much.
Mae'n bwrw glaw It is raining
Ble mae ... Where is ...
Yr Eglwys The Church
Capel A Chapel
Yr Ysgol The School
Y Pwll Nofio The Swimming Pool
Swyddfa'r Heddlu Police Station
Y Farchnad The Market
Y Cae Chwarae The Sports Field
Meddyg Doctor
Mae'n oer It is cold
Mae'n dwym It is warm
Heddiw Today
Ddoe Yesterday
Yfory Tomorrow
Heno Tonight
Hwyl Fawr Goodbye
Beth yw eich enw? What is your name?
Ydych chi'n byw yma? Do you live here?
Rydw i'n hoffi Gilfach Goch, Cymru I like Gilfach Goch, Wales
O le i chi'n dod? Where are you from?
Ydych chi wedi bod yma o'r blaen? Have you been here before?
Iechyd da! Cheers/Good Health