BESTEL HIER HET  BOEK
               KLIK HIER
In een maatschappij waar men elkaar niet meer kan zien, elkaar niks meer gunt moet een ex-verslaafde het opnemen in een ongelijke strijd tegen elke vorm van macht en allerlei invloeden.
Drankzucht is de verslaving met de grootste en de meest indrukwekkende facade.
Het is de meest sluimerende verslaving, waarbij de innerlijke gevoelens totaal verdrongen zitten en dus door niemand kunnen worden opgevangen en begrepen worden.
De verbeten strijd, die tussen lichaam en ziel wordt gevoerd heeft plaats onder de oppervlakte.
Het is een indivuele strijd die eigen is aan de verslaving zelf, men kan daar moeilijk mee naar buiten komen.
Vandaar ook het onbegrip bij diegenen die erbij betrokken zijn ( familie, werk, kennisen, enz ) die er in feite geen vat kunnen op krijgen.
Het kan voor de ex-verslaafde een lange lijdensweg zijn om terug aan de bak te komen om zijn of haar plaats op te eisen in de samenleving.
Het zijn beproevingen waarbij kwetsende opmerkingen en slagen onder de gordel schering en inslag zijn.
Continu moet de ex- verslaafde vechten om het hoofd en het zelfrespect boven water te houden, wie dan toevallig niet over de juiste wilskracht en uithoudingsvermogen beschikt is een vogel voor de kat.
Om dit vreselijk misverstand uit de wereld te helpen heb ik deze biografie geschreven in simpele woorden, meschien voor een buitenstaander vanuit een zeer egocentrische gedachtengang het kan niet anders omdat het de waarheid moest zijn.
Eerlijk gezegt en vrijuit omdat de binnekant van de ziel moest blootgelegt worden.

INHOUDELIJKE INFORMATIE VAN HET BOEK
BESTELLEN VAN HET BOEK KAN OOK OP DE
VOLGENDE PAGINA KLIK HIER.
MIJN EMAIL ADRES.
Sociale kaart
Rechtenverkenner
Opleiding  ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting.
hier vind je alle informatie.
Opleiding volbracht in juni 2008 na vier jaar studeren.
voor het bekijken van mijn hobby klik hier.