ח-4
ספיר צאלון מירים גרינזייד
מתן אייל טל בונה
אורגד גיא אשואל שגיא
צדוק אורן סמיון סמיונוב
שקד ניב אזרד טל
נדוף ספיר עובדיה ספיר
אשואל רעות דנה כהן
מדרי אורטל טל אשואל
ימית שמיסיאן דרור מתן