::::: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด :::::
 
     
กลับหน้าหลัก


        :: ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริการเงินกู้ฉุกเฉิน::

 • เกณฑ์การกู้เงินฉุกเฉิน
  1. ต้องมีอายุสมาชิกสหกรณ์ อย่างน้อย 1 เดือน
  2. สามารถกู้เงินฉุกเฉินได้ 1.5 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
 • หลักฐานประกอบคำขอกู้ฉุกเฉิน
  1. สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุดของผู้กู้ (พร้อมรับรองเอกสาร)
  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรพนักงานของผู้กู้ (พร้อมรับรองเอกสาร)
 • การคำนวนสิทธิเงินกู้
  1. สมาชิกทุกท่านมีสิทธิ์กู้ฉุกเฉิน 1.5 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 30,000
  2. เมื่อหักเงินรายงวดกู้พร้อมดอกเบี้ยของเงินกู้สำนักงาน ฯ เงินกู้สหกรณ์ฯ
      ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สมาชิกต้องมีเงินเดือนเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 1,200 บาท
      (ไม่เอาเงินโอ.ที.มาคำนวน)
  3. การยื่นกู้สัญญาใหม่ ต้องเคลียร์สัญญาเก่าให้หมดก่อนพร้อมดอกเบี้ย
      (ถ้ามี) สมาชิกสามารถมีสัญญาฉุกเฉินได้เพียงสัญญาเดียวเท่านั้น

 
   :::::::::::::: ตารางการกู้เงินฉุกเฉิน :::::::::::::::
 
จำนวนเงินกู้
ชำระคืน (งวด)
ชำระเงินต้น (งวดละ)
1,000
1
1,000
2
500
2,000
1
2,000
2
1,000
3,000
1
3,000
2
1,500
4,000
1
4,000
2
2,000
5,000
1
5,000
2
2,500
6,000
1
6,000
2
3,000
10,000
1
10,000
2
5,000
3
3,400
4
2,500
20,000
1
20,000
2
10,000
3
6,700
4
5,000
5
4,000
6
3,400
30,000
1
30,000
2
15,000
3
10,000
4
7,500
5
6,000
6
5,000
7
4,290
8
3,750
9
3,340
10
3,000

 


 
 
::::: 302/341 อาคารสงเคราะห์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถ.พระรามหก  ::::::
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร.02-278-1746
:::::: © All rights reserved, Best view with 800*600 pixels. :::::
 
   1