:::::: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด :::::::
 
     
กลับหน้าหลัก


        :: ข้อปฏิบัติของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ::

1. ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น     โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นในครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
2. การถอนดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่ครบกำหนดงวด 6 เดือน     ให้ถือว่าเป็นการถอน 1 ครั้ง
3. การฝาก – ถอน เงินฝากออมทรัพย์พิเศษแต่ละครั้งให้สมาชิกปฏิบัติดังนี้
         - ฝากไม่เกิน 2 ครั้ง / เดือน
         - ถอนไม่เกิน 1 ครั้ง / เดือน
4. ถ้าสมาชิกผู้ใดถอนเกิน 1 ครั้ง/เดือน จะต้องจ่ายค่าปรับร้อยละ1ของยอด ถอนเงินฝาก แต่จำนวนเงินที่ถูกปรับต้องไม่ต่ำกว่า
300 บาทของยอดเงิน
5. เงินคงเหลือในบัญชีที่มียอดต่ำกว่า 1,000 บาท สหกรณ์จะไม่
    คิดดอกเบี้ยให้

   ::::: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด :::::


 
 
::::: 302/341 อาคารสงเคราะห์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถ.พระรามหก  ::::::
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร.02-278-1746
:::::: © All rights reserved, Best view with 800*600 pixels. :::::
 
   1