:::::: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด :::::::
 
      

กลับหน้าหลัก


        :: การคิดเงินปันผล::

การคิดเงินปันผล

คิดจากยอดหุ้นสะสมยกมา ณ. 1 ต.ค. คูณด้วยเปอร์เซนต์ที่คิดเงินปันผล คูณ 12/12 (เดือน) บวกด้วยค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่สิ้นเดือน ต.ค. – ส.ค. (คูณ 11/12……..1/12) นำผลลัพธ์มารวมกัน จะเป็นยอดเงินปันผลทั้งสิ้น
   
การคิดเงินเฉลี่ยคืน
คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 30 ก.ย. นำดอกเบี้ยมารวมกันคูณด้วยเปอร์เซนต์ที่คิดเงินเฉลี่ยคืน

EX. นาย ก มีหุ้นสะสมยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 46 จำนวนเงิน 20,000 บาท นาย ก ถือหุ้นเดือนละ 1,000 บาท สมมติว่าสหกรณ์จ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกจำนวน 7% และนาย ก กู้เงินทั้งสามัญและฉุกเฉิน รวมดอกเบี้ยเงินกู้ ระหว่าง ต.ค. – ก.ย. จำนวน 20,000 บาท สหกรณ์จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ 7%

วิธีคำนวณ

เงินปันผล (คำนวณตั้งแต่ 1 ต.ค. – 31 ส.ค.)
หุ้นสะสมยกมา ณ. 1 ต.ค.46   (20,000 x 7% x 12/12) =1,400.00
หุ้นรายเดือน ต.ค.46            (1,000 x 7% x 11/12)   = 64.16
หุ้นรายเดือน พ.ย.46            (1,000 x 7% x 10/12)   = 58.33
หุ้นรายเดือน ธ.ค.46            (1,000 x 7% x 9/12)     = 52.49
หุ้นรายเดือน ม.ค.47            (1,000 x 7% x 8/12)     = 46.66
หุ้นรายเดือน ก.พ.47            (1,000 x 7% x 7/12)     = 40.83
หุ้นรายเดือน มี.ค.47            (1,000 x 7% x 6/12)     = 34.99
หุ้นรายเดือน เม.ย.47            (1,000 x 7% x 5/12)     = 29.16
หุ้นรายเดือน พ.ค.47            (1,000 x 7% x 4/12)     = 23.33
หุ้นรายเดือน มิ.ย.47             (1,000 x 7% x 3/12)     = 17.49
หุ้นรายเดือน ก.ค.47             (1,000 x 7% x 2/12)     = 11.66
หุ้นรายเดือน ส.ค.47             (1,000 x 7% x 1/12)     = 5.83
จะได้รับเงินปันผล                                                1,784.93

เงินเฉลี่ยคืน = 20,000 x 7% = 1,400

 
 
::::: 302/341 อาคารสงเคราะห์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถ.พระรามหก  ::::::
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร.02-278-1746
:::::: © All rights reserved, Best view with 800*600 pixels. :::::
 
   1