:::::: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด :::::::
 
     

กลับหน้าหลัก


        :: ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ ::

เริ่มก่อตั้ง  
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด

ได้จดทะเบียนสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2528 เลขทะเบียนสหกรณ์ ที่ กพธ.24/2528 ใช้ชื่ื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด ได้เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2528 โดยมี คณะ ผู้ก่อตั้งดังนี้

1. นายสินชัย โพธิ์รัง
2. นายสันต์ ฉิ่งกังวาล
3. นายอภัย อภัสสรกุล
4. นายธงชัย ส่องสว่าง
5. นางฐิติมา นองสุวรรณ
6. นายวิทยา เมฆเวียน
7. นายสมพร สง่าพงษ์
8. นายจรูญพรรณ พรหมหาญ
9. นายสิทธิพงษ์ สังขวิภา
10. นายสมคิด ทองแกมแก้ว
11. นายทองรวม ชูดวง
12. นายชนิด ชิดสุข

การดำเนินงานในระยะแรกนี้สหกรณ์ยังไม่มีรายได้พอที่จะจัดจัางเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ฯ จึงให้คณะกรรมการมาช่วยปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์โดยได้แบ่งหน้าที่ดังนี้

1. นายอภัย อภัสสรกุล ผู้จัดการ
2. นายธงชัย ส่องสว่าง เจ้าหน้าที่การเงิน
3. นายสิทธิพงษ์ สังขวิภา เจ้าหน้าที่บัญชี
4. นายทองรวม ชูดวง เจ้าหน้าที่ธุรการ

โดยต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม “สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด” เป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด”

ณ ปัจจุบันมีทุนดำเนินงาน กว่า 200 ล้านบาท


 

 

   
สถานที่ตั้ง
        302/341 อาคารสงเคราะห์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
        ถนนพระรามหก     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
        กรุงเทพมหานคร   10400
   
  
 
::::: 302/341 อาคารสงเคราะห์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถ.พระรามหก  ::::::
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร.02-278-1746
:::::: © All rights reserved, Best view with 800*600 pixels. :::::
 
   1